10-puntenplan voor ondersteuning kwetsbare personen

2
apr
2020

Vorige week lanceerden we een 10-puntenplan om de lokale economie te ondersteunen. Deze week bogen we ons over maatregelen om de meest kwetsbaren uit onze maatschappij te helpen. 

1. Permanentie van de sociale dienst
Tijdens de coronacrisis blijven de maatschappelijk werkers bereikbaar voor personen met financiële, sociale of psychologische problemen. Zij kunnen ook steeds bij hen terecht voor administratieve ondersteuning bij het invullen van een aantal documenten rond de coronacrisis (bijvoorbeeld voor technische werkloosheid). Contact opnemen kan zowel telefonisch (03 203 27 00) als per mail (info@puursam.be). Dagelijks is ook een maatschappelijk werker aanwezig in het gemeentehuis. Na afspraak is daar een ‘fysiek’ overleg mogelijk – uiteraard altijd met respect voor de huidige veiligheidsvoorschriften.
 
2. Proactief contact met kwetsbare personen
De maatschappelijk werkers contacteren proactief kwetsbare personen om na te gaan of er problemen zijn. Aan de directies van de scholen wordt gevraagd of zij kwetsbare gezinnen kennen die ook gecontacteerd moeten worden. Zo wil de gemeente tijdens de coronacrisis iedereen bereiken en werkt ze een oplossing op maat uit.
 
3. Aandacht voor intrafamiliaal geweld en psychosociaal welzijn
Nu veel gezinnen verplicht in isolement leven, besteedt de gemeente extra aandacht aan intrafamiliaal geweld. Ze zet in op sensibilisering voor de hulplijn 1712 en geeft tips om als gezin om te gaan met conflicten tijdens de coronacrisis. Personen met vragen rond psychosociaal welzijn verwijst de gemeente door naar de geschikte hulpverleners. 
 
4. Toekenning éénmalige premie van 250 euro
Als na een sociaal onderzoek blijkt dat kwetsbare personen door de coronacrisis extra financiële problemen hebben, kunnen ze een eenmalige premie aanvragen van maximaal 250 euro. Die kan dienen voor de aankoop van voeding, een telefoonbudget, de betaling van de huishuur, het opladen van de budgetmeter, de kosten van de energiefactuur en de kosten verbonden aan de opvoeding van hun kinderen.
 
5. Gratis kinderopvang tijdens de paasvakantie
De gemeente organiseert tijdens de paasvakantie kinderopvang voor kleuters en lagere schoolkinderen van ouders met een beroep in een cruciale sector en voor kinderen uit kwetsbare gezinnen. Het gemeentebestuur biedt die opvang gratis aan.
 
6. Ondersteuning voor De Schakel
De Schakel is een vereniging waarbij mensen in armoede samen met vrijwilligers armoede en sociale uitsluiting bestrijden. De gemeente wil deze vereniging tijdens de coronacrisis ondersteunen met een bijkomende subsidie. Bovenop de jaarlijkse subsidie van 1.500 euro komt er in 2020 eenmalig een bedrag van 3.500 euro bij, goed voor een totale subsidie van 5.000 euro. Daarnaast zal de gemeente de Schakel bijstaan door hen te voorzien van het noodzakelijke drukwerk.
 
7. Aankoop van knutselmateriaal
In verscheidene gezinnen ontbreekt basismateriaal om te knutselen. Daarom zullen via de Schakel knutselpakketten worden samengesteld. De gemeente wil hen ondersteunen bij de aankoop van dat materiaal.
 
8. Maatregelen voor huurders
De huurprijs van een sociale woning wordt jaarlijks berekend op basis van het referentie-inkomen van het gezin. Normaal kan een huurder een vermindering van de huurprijs vragen als zijn inkomen met minstens 20% is gedaald gedurende drie maanden. Door de coronacrisis kan dat al vanaf één maand. De huurder moet daarvoor een attest van de RVA, van een uitbetalingsinstelling of van de werkgever voorleggen aan het OCMW.
 
9. Oprichting van de 'telefoonster'
De medewerkers van de lokale dienstencentra bouwen samen met een aantal vrijwilligers een ‘telefoonster’ uit. In eerste instantie bellen zij alle gebruikers van de dienstencentra op. Zo blijft het contact behouden, ook al zijn de dienstencentra nu gesloten. In tweede instantie wordt het reeds bestaande project ‘80+’ telefonisch uitgerold: in plaats van de 80-plussers uit de gemeente fysiek te bezoeken, worden zijn nu opgebeld om na te gaan of er problemen zijn.
 
10. Coördinatie van vrijwilligersplatform
Via de verschillende communicatiekanalen heeft de gemeente Puurs-Sint-Amands een oproep gedaan om vrijwilligers te vinden die bereid zijn om hun steentje bij te dragen tijdens de coronacrisis. Iedere vrijwilliger kan zich melden via corona@puursam.be of via 03 203 2701. Ook iedere inwoner die een hulpvraag heeft, kan zich daar melden. De dienst thuiszorgcoördinatie zorgt voor een juiste match tussen hulpvrager en vrijwilliger.

Contact

PSSST Mis geen enkel nieuwtje over Puurs-Sint-Amands

 

 

Hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens lees je in onze privacyverklaring.