Aanvraag adreswijziging

  • 1Gegevens
  • 2Overzicht
  • 3Bevestiging

Opgelet, je kan je adreswijziging enkel digitaal aanvragen:

  • zodra je effectief in de nieuwe woning woont
  • als je al in België bent ingeschreven

Gegevens aanvrager

Vorig adres
Nieuw adres in Puurs-Sint-Amands
Betreft het een nieuwbouwwoning? *
Ben je huurder of eigenaar? *

Indien er personen vanaf verschillende adressen naar één adres verhuizen (of indien vanaf één adres naar verschillende nieuwe adressen wordt verhuisd), dienen er afzonderlijke formulieren ingediend te worden.

Vermeld hieronder de naam of namen van alle personen van je huidige gezin die samen met jou naar het nieuwe adres verhuizen.

Je kan met de + en - personen toevoegen of verwijderen.

Gezinslid

 

 

Adrescontrole wijkagent