Aanvraag adreswijziging

  • 1Gegevens
  • 2Overzicht
  • 3Bevestiging

Opgelet, je kan je adreswijziging enkel digitaal aanvragen:

  • zodra je effectief in de nieuwe woning woont
  • als je al in België bent ingeschreven

Gegevens aanvrager

Vorig adres
Nieuw adres in Puurs-Sint-Amands
Betreft het een nieuwbouwwoning?
Ben je huurder of eigenaar? *
Betreft het een huis of een appartement? *

Indien er personen vanaf verschillende adressen naar één adres verhuizen (of indien vanaf één adres naar verschillende nieuwe adressen wordt verhuisd), dienen er afzonderlijke formulieren ingediend te worden.

Vermeld hieronder de naam of namen van alle personen van je huidige gezin die samen met jou naar het nieuwe adres verhuizen.

Je kan met de + en - personen toevoegen of verwijderen.

Gezinslid

Ga je bij iemand inwonen die al op dit adres woont? *
Zijn er minderjarige kinderen bij betrokken? *
Verhuizen beide ouders mee met de kinderen?
Verblijft het kind 50% van het jaar bij elk van de ouders?
Is er een wederzijds akkoord, een gerechtelijke beslissing of een notariële akte?
Woont één van de ouders op de laatste gezamenlijke woonplaats?
Welke ouder ontvangt de kinderbijslag? *

 

 

Adrescontrole wijkagent