Aanvraag uittreksel strafregister

  • 1Gegevens
  • 2Overzicht
  • 3Bevestiging
Welk model wil je aanvragen? *
Is het uittreksel bestemd voor het buitenland? *
Hoe wil je het uittreksel ontvangen? *

Indien je koos voor ontvangen per post, kan dit tot 2 weken duren.
Indien je koos voor afhalen aan het snelloket, verwittigt de dienst burgerzaken  je via het ingevulde mailadres wanneer het document klaar is. Je haalt het uittreksel persoonlijk af of met volmacht en (kopie van de) identiteitskaart van de volmachtgever en gemachtigde.