Bejaardenwoningen Kouterpark

​​Het OCMW verhuurt bejaardenwoningen in het Kouterpark in Sint-Amands.

Voorwaarden

 • Leeftijdsvoorwaarde

Je bent minstens 60 jaar oud. 

 • Verblijfsvoorwaarde

Je staat ingeschreven in het bevolkingsregister. Het bevolkingsregister bevat het vreemdelingenregister, maar niet het wachtregister. 

Sta je via het OCMW of een privépersoon ingeschreven op een referentieadres? Dan kan je je ook laten inschrijven op de wachtlijst. 

 • Inkomensvoorwaarde

Je kan je enkel inschrijven voor de wachtlijst als je inkomen lager ligt dan:

  • € 20 233 voor alleenstaanden
  • € 21 929 voor alleenstaande gehandicapten
  • € 30 350 voor echtparen of samenwonenden

Die bedragen worden jaarlijks geïndexeerd.

 • Geen eigendomsvoorwaarde

Heb je een woning of bouwgrond in volle eigendom of in volledig vruchtgebruik (binnen- of buitenland)? Ook dan kan je je inschrijven. Bij de bepaling van de huurprijs wordt er dan wel rekening gehouden met het kadastraal inkomen. 

Afwijking van de algemene inschrijvingsvoorwaarden

Voor maximaal 10 procent van de bewoners is een afwijking van de algemene inschrijvingsvoorwaarden toegestaan. Wel op voorwaarde dat je aan al deze voorwaarden voldoet:

 • Erkende handicap

Je hebt een handicap die erkend is door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.

 • Begeleidingsovereenkomst

Je hebt een overeenkomst in het kader van begeleid wonen met een welzijns- of gezondheidsvoorziening.

 • Leeftijdsvoorwaarde

Voldoe je aan de voorwaarden voor erkende handicap of begeleidingsovereenkomst? Dan hoef je niet te voldoen aan de leeftijdsvoorwaarde van 60 jaar. Maar je moet wel minstens 45 jaar zijn op het moment dat je je voor de wachtlijst inschrijft. 

 • Zelfredzaamheid

Je moet voldoende zelfredzaam zijn om zelfstandig te wonen. Je kan daarbij wel hulp krijgen van een mantelzorger en/of het bestaande dienstverleningsaanbod. Krijg je een plaats toegewezen? Dan moet je een medisch attest voorleggen dat aantoont dat je voldoende valide bent om zelfstandig te wonen. 

 • Verblijfsvoorwaarde

Je staat ingeschreven in het bevolkingsregister. Het bevolkingsregister bevat het vreemdelingenregister, maar niet het wachtregister.

Sta je via het OCMW of een privépersoon ingeschreven op het referentieadres? Ook dan kan je je laten inschrijven op de wachtlijst. ​

 • Inkomensvoorwaarde
Je kunt je enkel inschrijven als je inkomen lager ligt dan:
  • € 20 233 voor alleenstaanden
  • € 21 929 voor alleenstaande gehandicapten
  • € 30 350 voor echtparen of samenwonenden

Die bedragen worden jaarlijks geïndexeerd.

 • Geen eigendomsvoorwaarde

Heb je een woning of bouwgrond in volle eigendom of in volledig vruchtgebruik (binnen- of buitenland)? Ook dan kan je je inschrijven. Bij de bepaling van de huurprijs wordt er dan wel rekening gehouden met het kadastraal inkomen. 

Procedure

 • Plaats je aanvraag bij het OCMW.
 • Het OCMW onderzoekt of je aan alle voorwaarden voldoet.
 • Het bijzonder comité voor de sociale dienst neemt een beslissing en brengt je op de hoogte. 

Meebrengen

Als je je inschrijft op de wachtlijst:

 • een kopie van de eID
 • eventueel: bewijsstukken voor de voorwaarden

Als je een plaats krijgt toegewezen:

 • Alle documenten van de inschrijving, d.i. alle documenten van de actuele situatie van de kandidaat-bewoner
 • Een bewijs van het huidige inkomen

Meer info?

Contactformulier