Benodigdheden composteren

OVAM geeft niet langer subsidies voor compostvaten en -bakken, waardoor de gemeente niet langer een tweejaarlijkse verkoop houdt van gesubsidieerde compostvaten en -bakken. De gemeente wil echter thuiscomposteren blijven aanmoedigen en zocht echter een alternatief. Het zal wellicht vanaf 2024 mogelijk zijn om een gedeeltelijke terugbetaling te krijgen van zelf aangekochte compostvaten, -bakken en ook wormenbakken. In 2023 zal er dus geen verkoop meer zijn van compostmateriaal. Begin 2024 zal er gecommuniceerd worden over een nieuwe regeling. 

Bijkomende informatie