Betogingen in onze gemeente

Zondagnamiddag, aan de ingang van de - op dat moment gesloten - bibliotheek op de Hondsmarkt in Puurs vond er een ernstig gewelddadig incident plaats. Enkele jongeren vernederden en pakten het vijftienjarige slachtoffer hardhandig aan. Het slachtoffer deed maandagavond aangifte bij de politie die meteen een onderzoek opende. De bewakingscamera's op de Hondsmarkt en de beelden op sociale media hebben bijgedragen tot de identificatie van de daders en het verdere onderzoek.  
 
Straffen 
De politie, het parket Antwerpen en de jeugdrechtbank hebben meteen stappen gezet. Vijf betrokken hebben zichzelf dinsdagmiddag aangegeven bij de politiediensten van Klein-Brabant die hen uitgebreid verhoorden. De minderjarige daders, een 14-jarige, drie 16-jarigen en een 17-jarige met Belgische en Nederlandse nationaliteit werden woensdagnamiddag voorgeleid voor de jeugdrechter. Twee van hen werden opgesloten in een gesloten instelling. De drie andere minderjarigen kregen strenge voorwaarden opgelegd. De 18-jarige Belg uit Puurs-Sint-Amands werd aangehouden en kreeg een enkelband. De politie onderzoekt ook grondig de voorgeschiedenis van dit incident. 
 
De impact van sociale media 
De harde beelden gingen afgelopen week massaal viraal rond op sociale media en weekten heel wat emoties en reacties los. Als gemeente veroordelen we dit zinloze geweld en pestgedrag. Dit is absoluut ontoelaatbaar en vraagt een daadkrachtige aanpak. Dit incident bestrijden met geweld, provocatie of op een intimiderende wijze ongenoegen uiten is echter niet de oplossing. Het mag dan ook niet politiek misbruikt worden. We zullen er op toezien dat onze inwoners en scholieren een veilig gevoel hebben in onze gemeente en dat de angst zeker niet aangewakkerd wordt. 
 
Toevallig in Puurs-Sint-Amands 
Uit het dossier blijkt dat het incident toevallig in Puurs voorgevallen is. Dit kon net zo goed in een andere gemeente gebeurd zijn. Slechts twee van de zeven betrokkenen gaan ook naar school in Puurs. Door een verkeerde berichtgeving lijkt het nu alsof het incident plaatsvond na de schooluren. Hierdoor komen onze scholen onterecht in een verkeerd daglicht te staan. 
 

Veiligheid in Puurs-Sint-Amands 
De gemeente Puurs-Sint-Amands zet al jaren in op veiligheid op het openbare domein. En dat werpt zijn vruchten af want het aantal incidenten is gelukkig beperkt.  We werken ook actief aan het gevoel van veiligheid voor onze inwoners, scholieren en bezoekers. Enkele voorbeelden: 

  • Op knelpuntplaatsen zoals de Stationsbuurt, de Hondsmarkt, cc Binder en de Kaai in Sint-Amands hangen bewakingscamera’s. Deze hebben hun nut al bewezen in het verleden. 

  • Een doorgedreven samenwerking met de politiediensten, niet alleen bij evenementen maar vooral om de dagdagelijkse (verkeers)veiligheid van onze inwoners te garanderen. Een wekelijks overleg tussen de politieafdeling jeugd en de scholen getuigt van een doorgedreven samenwerking en vertrouwen. 

  • Ondersteunen van campagnes tegen pesten (bv. Move tegen pesten) want we willen blijven inzetten op een vreedzame samenleving. Iedere inwoner of bezoeker moet zich veilig voelen in onze gemeente. 

  • Verder verdiepen we het preventieplatform samen met de scholen en politie. In Puurs-Sint-Amands bestaat al meer dan 10 jaar een preventieplatform waar de (middelbare) scholen, de politie, de gemeente en CGG De Pont (Centrum voor geestelijke gezondheidszorg) samenwerken. Jaarlijks, bij het begin van het schooljaar, buigen  alle partners zich over te nemen acties zoals toezicht en andere problematieken. Na dit overleg stuurt de politie zijn werking bij en voorziet toezicht bij de start en het einde van de schooldag en het toezicht tijdens de middag, daar waar nodig. Daarnaast volgt het platform lopende zaken op en start indien nodig nieuwe projecten op zoals veiligheidsacties, pestgedrag bestrijden enz. Via dit platform werken de (middelbare) scholen ook nauw samen met CGG De Pont voor de opmaak en opvolging van het drugsbeleid in de scholen. CGG De Pont werkt regionaal, dus met de verschillende gemeenten in de regio. 

  • De gemeente onderzoekt of er extra preventiemaatregelen nodig zijn op bepaalde schoolroutes en plaatsen op het openbaar domein. 

  • Het meldingsloket: heb je vragen of wil je ons iets melden? Doe dit dan via de meldingskaart op www.puurs-sint-amands.be  of persoonlijk op het gemeentehuis.   

Manifestatie vrijdagavond 
Het incident van zondag was het voorwendsel voor meer dan 300 betogers om vrijdagavond naar het Dorpshart af te zakken om hun ongenoegen te uiten. Ook dit is voor ons absoluut onaanvaardbaar, zeker in coronatijden. Deze manifestatie ging door zonder de noodzakelijke voorafgaande toelating. Tijdens die betoging is er een auto door de menigte gereden, gelukkig zonder gewonden. Gelukkig zijn de inzittenden snel gevat door onze alerte politie. 
Als burgemeester van Puurs-Sint-Amands keur ik ten stelligste iedere vorm van geweld af, en laat ik samen met onze politie en inwoners onze mooie gemeente niet kapen door extreme groepen, uit welke hoek ook. 

Manifestatie zondagnamiddag 
De burgemeester heeft de toelating voor de vreedzame familiebetoging in Puurs-Sint-Amands van zondagnamiddag moeten intrekken omdat extreme groepen deze manifestatie willen overnemen. Een protestmars zoals gisteren mag zich niet meer herhalen. We willen de veiligheid van onze lokale bevolking én andere aanwezigen garanderen. Intussen zijn ook de coronamaatregelen aangescherpt. Dergelijke manifestaties kunnen de gezondheid van iedereen in gevaar brengen.  

Helaas weten we dat sommige extreme groepen zich hierdoor niet laten tegenhouden en naar Puurs centrum zullen afzakken. Uit voorzorg mijd je best Puurs-centrum tussen 13 u en 16u. De politie staat paraat om in te grijpen als het niet vreedzaam verloopt.  

De burgemeester roept iedereen op om vreedzaam met elkaar om te gaan – zeker ook in deze coronatijden. Samen zorgen we ervoor dat de rust snel terugkeert in onze gemeente. 

Heb je vragen? Bel dan naar 03 203 27 00.

Meer info?

Contactformulier