Bodemattest

Wil je een grond verkopen? Dan moet je een bodemattest aanvragen bij de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM). Die beschikt over relevante gegevens over de bodemkwaliteit als de grond is opgenomen in het grondeninformatieregister (GIR):

 • Is of waren er op de grond activiteiten die een risico geven tot bodemverontreiniging? Dan spreken we over een risicogrond. Wil je weten of een grond een risicogrond is? Neem dan contact op met de milieudienst. Deze beheert de  gemeentelijke inventaris met alle risicogronden (=GIR). Gaat het effectief over een risicogrond? Dan moet de verkoper eerst een oriënterend bodemonderzoek laten uitvoeren en dit indienen bij OVAM.
 • Een grond die is opgenomen in het GIR, is niet per se een risicogrond. De grond kan ook worden opgenomen na bijvoorbeeld het vrijwillig uitvoeren en indienen van een oriënterend bodemonderzoek.
 • Is de grond niet opgenomen in het GIR? Dan reikt de OVAM een blanco bodemattest uit. De OVAM beschikt dan niet over relevante gegevens van de grond en kan bijgevolg geen uitspraak doen over de bodemkwaliteit. Een blanco bodemattest bewijst dus niet dat de bodem niet verontreinigd is. 

Voorwaarden

Wil jij een grond (bebouwd of onbebouwd) overdragen? Dan moet je voor een geldig bodemattest zorgen:

 • bij verkoop
 • bij ruil
 • bij schenking
Dat is ook nodig bij de overdracht van bijvoorbeeld een appartement. Het attest is nodig voor de ondertekening van het compromis. 

Verwerf je een grond via een erfenis of een legaat? Dan is er geen bodemattest nodig. 
Voor nog actieve risico-activiteiten (volgens de lijst VLAREBO in bijlage 1 van VLAREM II) is een periodiek onderzoek nodig.

Procedure

Aanvraagformulier

 • Op de website van de OVAM kun je het formulier aanvragen of downloaden.
 • Wil je het aanvraagformulier per post opgestuurd krijgen? Neem dan contact op met de Infolijn Bodem (OVAM) op het nummer 015 28 44 59.
 • Je kunt ook aan je notaris vragen het bodemattest aan te vragen.

Digitaal bodemattest

Vraag je geregeld bodemattesten aan en ben je houder van een lopende rekening? Dan kun je het best via het OVAM-webloket online bodemattesten aanvragen.

Bedrag

​De prijzen van een bodemattest vind je op de website van OVAM. De prijs voor een bodemattest voor een deel van een kadastraal perceel is hoger dan de prijs voor een geheel kadastraal perceel.

Regelgeving

​Bodemdecreet en uitvoeringsbesluiten.

Aandachtspunten

Geldigheid

 • Het bodemattest moet sowieso dateren van na 1 juni 2008.
 • Voor niet-risicogronden blijft een bodemattest geldig zolang de toestand van het terrein dezelfde blijft en zolang:
  • administratieve gegevens (bijvoorbeeld het perceelnummer) niet wijzigen
  • milieutechnische gegevens (bijvoorbeeld ten gevolge van een bodemverontreiniging) niet wijzigen.
 • Voor risicogronden hangt de geldigheid ook af van de geldigheid van het oriënterend bodemonderzoek.

Verschilt de informatie van OVAM van die van de gemeente (register risicogronden)? Contacteer dan de milieudienst. U kunt eventueel een gemotiveerde verklaring geen risicogrond laten opmaken door een erkend bodemsaneringsdeskundige. De gemeente beoordeelt die dan. 

Bijkomende informatie

Meer info?

Contactformulier