Burgerplatform Klimaat Klein-Brabant mobiliseert en inspireert

28
jan
2020

Onlangs werd Greta Thunberg verkozen tot 'Time Person of the Year'. De jonge klimaatactiviste zet miljoenen mensen wereldwijd in beweging om gerechtigheid te eisen voor het klimaat. Ook in onze eigen regio leeft het thema, mede dankzij het Burgerplatform Klimaat Klein-Brabant. We vroegen bezielster Nina Van Belle naar drijfveren, plannen en acties.

Hoe rijpte het idee voor het Burgerplatform?

“Ik ben van jongs af aan begaan met natuur, milieu en klimaat. Mijn ouders brachten mij dat respect al heel vroeg bij. Toen ik in Brussel studeerde, nam ik deel aan de klimaatmarsen en Occupy for Climate. Ik ben ervan overtuigd dat actie broodnodig is en dat we wel degelijk het verschil kunnen maken. Ik geloof ook dat verandering begint bij jezelf en je omgeving. Zo ontstond het idee om de krachten te bundelen met andere ‘verschilmakers’ in één apolitiek platform met veel inspraak en maximale transparantie. Zie ons gerust als de lijm die versnipperde organisaties en initiatieven verbindt.”

Wie trekt mee aan de kar?

“We zijn al met meer dan twintig leden, waarvan er zeven in de kerngroep zitten. Stuk voor stuk geëngageerde mensen met een diverse achtergrond. Ze buigen zich in werkgroepen over verschillende thema’s: van mobiliteit en energie tot economie.”

Wat zijn jullie ambities?

“Dingen gedaan krijgen en positieve veranderingen teweegbrengen. Enerzijds door een stempel te drukken op het beleid, anderzijds door mensen te sensibiliseren. We willen bovenal bruggen bouwen tussen betrokken partijen. Tenslotte belangt het klimaat iedereen aan.”

Doet Klein-Brabant zijn duit in het zakje?

“Er is nog véél ruimte voor verbetering. Neem nu de CO2-uitstoot. Die is de voorbije jaren niet gedaald, maar zelfs gestegen. De verantwoordelijkheid ligt voor een groot deel bij de industrie en het transport. Tegelijk kunnen zij een belangrijke rol spelen om het tij te keren. We vinden dat de huidige maatregelen ontoereikend zijn en ijveren voor extra inspanningen. Denk aan meer groene stroom en zonnepanelen, of subsidies voor wie een elektrische wagen aanschaft. Het ontbreekt ook aan transparantie: we hebben lang en diep moeten graven naar informatie en cijfers.”

Welke concrete acties plannen jullie?

“Op 15 maart 2020 organiseren we in Bornem de Klimaatdag. Een grootschalig evenement voor jong en oud om mensen bewust te maken. Niet met het belerende vingertje, maar met boeiende lezingen en animatie rond klimaatthema’s – op maat van alle doelgroepen. We zullen er ook toelichten wie we zijn, wat we doen en al gedaan hebben, en waarom dat zo belangrijk is. Kortom, een fijne familiedag die hopelijk de groene bal aan het rollen brengt …”

Klimaatactivisten worden weleens weggezet als doemdenkers. Hoe blijf je gemotiveerd?

“Ik heb film gestudeerd aan Sint-Lucas. Zo’n artistieke opleiding geeft je een ruime blik, vergroot je bewustzijn en leert je om kritisch te denken én met kritiek om te gaan. Ik ga discussies niet uit de weg, maar vertrek altijd van een positieve insteek. We hebben bovendien de wetenschap aan onze kant. We spelen geen ‘paniekvoetbal’. Inspireren en informeren, daar is het ons om te doen. Iedereen kan zijn steentje bijdragen met de middelen en mogelijkheden die hij heeft. Er zal altijd weerstand zijn, maar die fnuikt onze ambities alleszins niet.”

Is er een groot draagvlak voor jullie ideeën en acties?

“Tegenwoordig lijkt het alsof er geen middenweg is: je bent voor of tegen. Die polarisatie en het gebrek aan nuance vind ik wel jammer. Het is zeker ook niet zo dat alleen of vooral jongeren zich achter ons scharen. Zie maar naar Grootouders voor het Klimaat of de leden van ons eigen Burgerplatform. Het draagvlak is er zeker. Nu is het aan ons om meer ambitie te eisen. En om maatregelen voor te stellen waarvan iedereen de vruchten plukt.”

Waar kunnen mensen terecht voor meer informatie of om zich aan te sluiten?

“Iedereen is van harte welkom op de Klimaatdag. Kom gerust luisteren, input geven, ervaringen of inzichten uitwisselen. We houden onze drempel bewust laag: betrokkenheid van de bevolking is cruciaal om succes te boeken. Vrijwilligers zijn natuurlijk ook van harte welkom, net zoals beleidsmakers. Zij beslissen uiteindelijk hoe ze de pijnpunten aanpakken. En hoe we een groene, duurzame en aangename leefomgeving creëren voor alle inwoners – liever vandaag dan morgen.”

EropUiT met Burgerplatform Klimaat Klein-Brabant

15 maart 2020: Klimaatdag in CC Ter Dilft

Meer weten of je engageren? Neem contact op met Nina Van Belle:

Tel: 0470 03 74 75

E-mail: ninavanbelle@hotmail.com

Contact

PSSST Mis geen enkel nieuwtje over Puurs-Sint-Amands

 

 

Hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens lees je in onze privacyverklaring.