Maatregelen coronavirus

20
mrt
2020

Laatste update 18/3/2020 

Sinds woensdag 18/03/2020 12u zijn er verstrengde maatregelen van kracht in ons land. Met deze maatregelen willen we de verspreiding van het virus afremmen en de kwetsbaren in onze samenleving beschermen. Dit kan enkel als iedereen zijn steentje bijdraagt. Daarom vragen we aan iedereen om aandacht te besteden aan zijn persoonlijke hygiëne en het sociaal contact met anderen te beperken.

Bijzondere aandacht gaat uit naar kwetsbare personen, dit zijn onder andere personen ouder dan 65 jaar, diabetici, personen met hart-, long- of nieraandoeningen en personen met een verzwakt immuunsysteem.

Door de nodige maatregelen te nemen, kunnen we een verhoging van het aantal besmette personen zo veel mogelijk beperken in de volgende weken. Deze maatregelen hebben geen onmiddellijk effect op wie al ziek of besmet is, maar vermindert aanzienlijk de kans op het doorgeven van het virus aan anderen. We willen vooral contacten vermijden tussen personen die normaal niet met elkaar in contact komen.

Belangrijk: alle voedingswinkels blijven open. Er is dus geen nood om etenswaren of andere huishoudelijke producten in te slaan.

Update uit onze gemeente

Vanaf woensdag 18 maart kan je enkel nog na afspraak terecht in het gemeentehuis van Puurs-Sint-Amands. De recyclageparken Puurs en Sint-Amands, bib van Sint-Amands, cc Binder en alle vrijetijdsinfrastructuur doen de deuren dicht. Ook de lokale dienstencentra sluiten de deuren. 

De dienstverlening binnen onze gemeente blijft verzekerd. Maar om ieders veiligheid te garanderen, werken we vanaf woensdag 18 maart alleen nog op afspraak en gecentraliseerd in het gemeentehuis Puurs. Wil je bijvoorbeeld iets regelen bij burgerzaken? Bel voor een afspraak naar 03 203 27 00 of mail info@puursam.be. Zonder afspraak zul je voor een gesloten deur staan (ook bij sociale diensten).

Tot en met vrijdag 3 april 2020 worden alle evenementen en activiteiten afgelast, ongeacht of het om private of openbare evenementen gaat, en ongeacht het aantal deelnemers aan deze activiteiten. Cc Binder sluit de deuren. Het cultureel centrum bekijkt met artiesten, lesgevers en zalen of voorstellingen, evenementen, films en cursussen kunnen verplaatst worden naar een latere datum. Ook de lessen van de academies gaan niet door.  

De buitenschoolse opvang, crèches en onthaalouders blijven open. Kinderen gaan rechtstreeks naar lange opvang op één van de drie locaties (JOC WIJland in Puurs, Paepenheide in Breendonk en de Nieuwe Ark in Ruisbroek). Vervoer daarvoor wordt geregeld met de bus. De korte opvang gaat niet door. De buitenschoolse kinderopvang De Stekelbees in Sint-Amands, Oppuurs en Lippelo blijft open. 
 

Bekijk hier de veelgestelde vragen 

Deze maatregelen zijn geldig vanaf woensdag 18 maart (12u) tot en met 5 april. Net als voorheen zullen de ontwikkelingen dagelijks worden beoordeeld.

Wat betekent dit voor jou:

 • Iedereen dient zoveel als mogelijk thuis te blijven en maximaal contacten met andere personen dan deze binnen het gezin, te vermijden.
 • Uitzonderingen:
  • Verplaatsingen in het kader van het werk of noodzakelijke verplaatsingen (voedingswinkels, dokters, apothekers, post, bank, tanken, mensen die geholpen moeten worden) zijn toegelaten;
  • Fysieke activiteiten in open lucht zijn toegestaan, en mogen maximaal met twee personen tegelijkertijd gebeuren (één lid van het gezin of één vriend);
 • Alle samenkomsten zijn verboden.


Bedrijven

 • Bedrijven dienen telewerk te organiseren voor alle mogelijke medewerkers, zonder uitzondering. Indien dit niet kan, dienen alle maatregelen genomen te worden om de afspraken inzake social distance te garanderen. Indien dit niet kan, dient het bedrijf te sluiten.
  Bedrijven die zich hier niet aan houden, zullen gestraft worden met een boete. Na een tweede inbreuk zullen ze gesloten worden. Essentiële diensten zullen geen dergelijke handhavingsmaatregelen ondergaan, maar dienen wel maximaal de social distance maatregelen toe te passen.

 Handelszaken

 • Alle niet-essentiële winkels worden gesloten, ook tijdens de week. Essentiële winkels zijn voedingswinkels, apothekers, winkels met dierenvoeding en boekenwinkels.
 • Voor de supermarkten komen er specifieke richtlijnen: er wordt maximum een persoon/m² toegelaten voor maximum 30 minuten. Deze elementen dienen gemonitord te worden in de winkels.
 • Cafés dienen hun terrassen binnen te halen.
 • Nachtwinkels kunnen geopend blijven tot 22u.
 • Kapsalons kunnen nog klanten ontvangen, maar slechts één klant per keer.


Openbaar vervoer 

 • Het openbaar vervoer dient zich zo te organiseren dat de sociale distance maatregelen gegarandeerd kunnen worden.


Wat het reizen betreft

 • Niet-essentiële reizen naar het buitenland worden verboden tot en met 5 april.


Markten en kramen

 • Openbare markten worden verboden.
 • Voedingskramen kunnen enkel nog op plaatsen staan waar ze onmisbaar zijn.


De maatregelen die voordien werden opgelegd, blijven eveneens nog van kracht.


Tot slot herinneren we eraan dat de basishygiënemaatregelen nog steeds gelden, namelijk de handen wassen met zeep, hoesten en niezen in de ellenboog en dicht contact vermijden. Als je de minste twijfel hebt, raadpleeg dan je huisarts. Iedereen moet zijn steentje bijdragen om de verspreiding van het virus te beperken.

Meer info

www.info-coronavirus.be/nl.  

Een antwoord op veelgestelde vragen rond de genomen maatregelen vind je in de FAQ vanuit de federale overheid 

Een beknoptere versie met de meest gestelde vragen vind je in de FAQ van onze gemeente


De volgende telefoonnummers zijn beschikbaar voor alle burgers met vragen:

 • Voor vragen over gezondheid en openbare orde: 0800/14.689
 • Voor vragen over economie: 0800/120.33

Contact

PSSST Mis geen enkel nieuwtje over Puurs-Sint-Amands

 

 

Hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens lees je in onze privacyverklaring.