evaluatieformulier cursus / workshop / vorming

  • 1Gegevens
  • 2Overzicht
  • 3Bevestiging

Met dit evaluatieformulier willen we zicht krijgen op de kwaliteit van de aangeboden vormingen en eventuele aandachtspunten. We vragen dan ook even je tijd om dit in te vullen – samen met jouw feedback blijven we werken aan onze dienstverlening!

Praktische organisatie
elemaal onneens oneens eens helemaal eens
Ik vond de informatie vooraf over de cursus duidelijk
Ik vond de manier van inschrijven gemakkelijk
Ik vond de manier van betalen correct
Ik vond de locatie goed bereikbaar
Ik vond de lokalen geschikt voor de opleiding
Inhoud en werkwijze cursus
helemaal oneens oneens eens helemaal eens
Ik vond dat de cursus voldeed aan mijn verwachtingen
Ik vond dat de cursus bruikbaar en nuttig was
Ik vond dat de lesgever de cursus deskundig aanpakte
Ik vond dat er voldoende ruimte was voor vragen en inbreng
Ik vond dat er voldoende ruimte was voor inbreng van praktijk en eigen ervaringen
Ik vond dat de verhouding prijs/kwaliteit correct was
Ik vond dat het moment en de lengte / tijdspanne van de lessen goed was
Ik vond dat het aantal lessen voldeed
Ik vond het aantal deelnemers geschikt
Zou je een vervolgreeks volgen van deze cursus? *
Via welke weg(en) heb je over deze opleiding / cursus / workshop gehoord? *
Geslacht

Bedankt voor je inbreng!