Externe doorverwijzing na vraagverheldering

Heb je een vraag over welzijn binnen de thuiszorg (bijvoorbeeld financiële ondersteuning, mobiliteit, levenseinde of gezinszorg)? En weet je niet bij welke dienst je kan aankloppen? Neem dan contact op met het team Gezins- en Seniorenzorg. De maatschappelijk werkers en thuiszorgcoördinatoren helpen je met plezier verder. 

Voorwaarden

Je hebt vragen over:
 • ondersteuning in de thuiszorg
 • financiële ondersteuning
 • mobiliteit
 • (semi)residentiële opvang
 • ziektebeelden
 • levenseinde of handelingsbekwaamheid

Procedure

 • Neem contact op met de thuiszorgcoördinatoren of de teamverantwoordelijke van het lokaal dienstencentrum. Dit kan telefonisch, via mail of ter plaatse
 • De thuiszorgcoördinator brengt je bij voorkeur thuis een bezoekje om een goed beeld te krijgen van je vragen.
 • Hij of zij geeft vrijblijvende informatie. En bespreekt de verschillende opties.
 • In samenspraak met jou, je familie of je mantelzorger verwijst de thuiszorgcoördinator je door naar de juiste dienst. 

Meebrengen

De benodigdheden zijn afhankelijk van je vraag. 
Maar voorzie zeker je:
 • ​eID met pincode 
 • een klevertje van de mutualiteit. 

Bedrag

​De dienstverlening is gratis.

Aandachtspunten

 • De doorverwijzing gebeurt in samenspraak met jou, je familie of je mantelzorger. 
 • De thuiszorgcoördinator vertelt je hoe de opvolging concreet zal verlopen. 

Bijkomende informatie

Meer info?

Contactformulier