Fietszone Puurs-centrum

22
apr
2022

Vanaf begin mei komt er een fietszone in Puurs-centrum. Daarmee willen we inzetten op een veiligere verkeersituatie voor fietsers. De veiligheid van de fietsers krijgt dan ook onze topprioriteit. Het bestuur wil zo inwoners ook stimuleren om meer de fiets te nemen. Want dat is niet alleen goed voor de gezondheid maar ook voor het klimaat.  

Wat is een fietszone? 

Een fietszone is een aaneenschakeling van fietsstraten.
Welke regels gelden daar?

 • Het is voor gemotoriseerde voertuigen verboden om fietsers in te halen.
 • De maximale snelheid bedraagt 30 kilometer per uur.

Een verkeersbord maakt duidelijk waar de fietszone begint en eindigt.

Afbeelding van verkeersbord F111                       Afbeelding van verkeersbord F113

Waar?

De fietszone telt twaalf straten:

 • Botermarkt
 • Heilig Hartplaats
 • Kerkplein
 • Reststraat
 • Beiaardhof
 • Palingstraat (vanaf kruispunt Hondsmarkt richting Dorpshart)
 • Dorpshart
 • Hoogstraat
 • W. De Vochtstraat
 • Stationsstraat
 • Seinhuiskaai
 • F. De Bondtstraat

In een fietszone nemen we zo veel mogelijk hindernissen weg voor de fietsers. Aan enkele parkeerplaatsen in de Hoogstraat stonden auto's gedeeltelijk op straat, wat niet veilig is voor fietsers. Daarom verdwijnen deze parkeerplaatsen. Andere parkeerplaatsen in de fietszone blijven wel behouden.

Naast de fietszone in Puurs-centrum komen er midden mei nog twee extra fietsstraten bij: Kalfortdorp in Kalfort en Sauvegardestraat in Ruisbroek. Ook hier geldt voor gemotoriseerde voertuigen een inhaalverbod en een maximum snelheid van 30 kilometer per uur.
Op termijn komen alle woonkernen aan bod.

Mobiliteitsstudie 

Deze fietszone en de daarbij horende ingrepen komen er op basis van een mobiliteitsstudie van het studiebureau Antea. Op basis van deze studie werden de keuzes weloverwogen genomen.  

Geef je mening

Zodra de fietszone van kracht is, kan iedereen zijn mening geven. Surf hiervoor naar www.route2school.be of download de app van Route2school. De opmerkingen verwerken we zomer 2022, eventuele aanpassingen doen we najaar 2022. 

Meer info?

Contactformulier