Financiële steun

​Heb je financiële problemen? Vraag dan een financiële tussenkomst aan bij het OCMW.

Het OCMW onderzoekt wat voor jou de beste oplossing is, bijvoorbeeld:

  • eenmalige tussenkomst in het betalen van een factuur
  • leefgeld om te voorzien in je basisbehoefte
Afhankelijk van je situatie is deze steun terugvorderbaar of niet-terugvorderbaar.

Voorwaarden

  • ​Je woont in Puurs-Sint-Amands.
  • Je bent behoeftig.

Procedure

  1. Dien je aanvraag in bij de sociale dienst van het OCMW.

  2. Een maatschappelijk werker onderzoekt je sociale en financiële situatie.

Meebrengen

  • ​identiteitskaart
  • bewijs van financiële situatie: inkomsten, uitgaven, schulden
  • bewijs van je concrete hulpvraag: factuur, aanmaning

Meer info?

Contactformulier