Geldboetes voor beperkte snelheidsovertredingen

​Op 1 februari 2021 trad artikel 29 quarter van de wet van 6 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer (de verkeerswet) in werking. Hierdoor krijgen steden en gemeenten de mogelijkheid om voor beperkte senlheidsovertredingen een administratieve geldboete te bepalen. Indien de gemeenteraad hiervoor een bijzondere politieverordening aanneemt, worden deze beperkte snelheidsovertredingen gedepenaliseerd en is het openbaar ministerie niet meer bevoegd om deze strafrechtelijk af te handelen. 

De snelheidsovertredingen die de gemeente zelf mag beboeten, moeten voldoen aan volgende voorwaarden:

  1. De overtreding vindt plaats op wegen waar 30 km/u of 50 km/u de maximumsnelheid is (ongeacht wie de wegbeheerder is)
  2. De overtreding mag maximaal 20 km/u teveel bedragen (bovenop de technische correctie van 6 km)
  3. De overtreding wordt vastgesteld door een automatisch toestel (bemand, onbemand, mobiel of vast) dat volledig gefinancierd is door de lokale overheid
  4. De overtreding wordt begaan door een meerderjarig persoon of rechtspersoon
  5. Er wordt op hetzelfde moment geen andere overtreding vastgesteld

Wordt niet aan deze voorwaarden voldaan, dan blijft de vastgestelde overtreding onderworpen aan het strafrecht en blijft het openbaar ministerie bevoegd.

Op 20 december 2021 heeft de gemeenteraad van Puurs-Sint-Amands de bijzondere politieverordening betreffende de gemeentelijke administratieve geldboetes voor beperkte snelheidsovertredingen aangenomen. Vanaf 1 januari 2022 worden hierdoor de beperkte snelheidsovertredingen in Puurs-Sint-Amands gesanctioneerd met een GAS-boete.

Puurs-Sint-Amands werkt voor de afhandeling van de boetes samen met de dienst GAS Rivierenland van Stad Mechelen. Om de dienst te contacteren, kan je gebruik maken van onderstaande webformulieren op de website van Stad Mechelen. 

Indien je toch meer informatie wenst over de overtreding zelf, kan je contact opnemen met GAS Rivierenland op het nummer 015 29 83 89 (9u-12u en 13u-17u) of via mail: snelheid@gasrivierenland.be

Indien je een vraag hebt rond de betaling, kan je contact opnemen met financien@puursam.be 

Gelieve voor het indienen van een vraag via het webformulier eerst deze FAQ te raadplegen. De kans is groot dat je daar reeds een antwoord vindt.

Bedrag

​Het bedrag van de boete is wettelijk vastgelegd en kan niet gewijzigd worden. Ook niet door de sanctionerend ambtenaar.

De hoogte van de boete wordt bepaald op basis van de vastgestelde snelheid. Niet de gecorrigeerde snelheid. De vastgestelde snelheid staat op het proces-verbaal.

Je kan de boete betalen via een bankoverschrijving met de gegevens die je kan terugvinden op de brief die je hebt ontvangen samen met het proces-verbaal. Het is verplicht om de correcte gestructureerde mededeling te vermelden. Zonder deze gestructureerde mededeling zal je betaling niet gelinkt kunnen worden aan je boete en gaat de procedure verder. Je kan niet betalen met cheques of cash.

Je dient de boete te betalen binnen de 30 dagen nadat je de betalingsuitnodiging samen met het opgestelde proces-verbaal hebt ontvangen.

Regelgeving

Aandachtspunten

Als je de boete niet tijdig of in één keer kan betalen, kan je hiervoor een aanvraag tot afbetalingsplan richten aan de financieel directeur van Puurs-Sint-Amands. Je kan hier deze aanvraag indienen.

Is de boete gefactureerd op naam van een rechtspersoon, dan is het belangrijk om de gegevens van de bestuurder hier door te geven. Wordt de boete niet tijdig betaald, dan kan de rechtspersoon strafrechtelijk vervolgd worden op basis van artikel 67 ter en 29 ter Wegverkeerswet.

Indien je niet akkoord gaat met de overtreding, kan je enkel schriftelijk verweer indienen of kan je mailen naar: snelheid@gasrivierenland.be  of stuur een brief naar GAS Rivierenland, Grote Markt 21, 2800 Mechelen. Een mondelinge verdediging is niet mogelijk, noch telefonisch noch in persoon.

Contactinformatie