Gemeentelijk natuurontwikkelingsplan (GNOP)

​Het gemeentelijk natuurontwikkelingsplan (GNOP) werd opgemaakt in 1996 en vormt de basis voor het behoud en de ontwikkeling van de natuur in Puurs-Sint-Amands. Op basis van de toenmalige situatie werden een aantal doelstellingen en acties geformuleerd. Een groot aantal daarvan is nog steeds actueel of werd inmiddels gerealiseerd, waaronder:
  • het instellen van diverse toelagen voor particulieren en verenigingen
  • de opmaak van bosbeheerplannen voor Tekbroek en Hof ter Zielbeek
  • de verwerking en aanleg van het Munckbos
  • het ecologisch beheer van de domeinen
  • de uitbreiding van het groenareaal

Bijkomende informatie

​Je kan het GNOP hier raadplegen.

Meer info?

Contactformulier