Gemotiveerde verklaring 'geen risicogrond'

Bij overdracht van gronden levert OVAM aan de notaris een bodemattest af. Op een perceel kan al dan niet een risicoactiviteit (voor bodemvervuiling) aanwezig geweest zijn. Verschilt de informatie in het grondeninformatieregister (GIR) bij OVAM van die in de gemeentelijke databank (meer bepaald het register van risicogronden)? Neem dan contact op met de milieudienst (03 203 27 63). De informatie kan dan bevestigd, rechtgezet of aangepast worden.

Procedure

In geval er geen zekerheid is of er al dan niet een VLAREBO-inrichting gevestigd is op de grond, dient een bodemdeskundige een 'gemotiveerde verklaring geen risicogrond' op te maken. De milieudienst zal die dan beoordelen en eventueel de gegevens aanpassen in de databanken, zodat de overdracht via de notaris correct kan verlopen.

Bedrag

​Deze dienstverlening is gratis.

Bijkomende informatie

Contactinformatie