Gezocht: autoscooter voor Ruisbroek jaarmarkt

28
mrt
2019

Het gemeentebestuur Puurs-Sint-Amands meldt de openstaande vacature van volgende standplaats op kermis Ruisbroek jaarmarkt:

  • Datum: zaterdag 30 november 2019 tot en met 2 december 2019
  • Oprijden: op donderdag 28 november 2019 tussen 09.00u en 13.00u (parking Ijzergieter)
  • Retributie: 10 euro per lopende meter
  • Toewijzing: contract van 1 dienstjaar. Na 3 opeenvolgende dienstjaren dezelfde standplaats te hebben verkregen heeft de kermisuitbater recht op een abonnement voor de duur van 5 dienstjaren.
  • Attractietype: autoscooter
  • Afmetingen: maximaal 24 meter voorgevellengte op maximaal 12 meter diepte

Inlichtingen

Dean Mertens - Dienst Beleven – tel 03 203 27 51 – dean.mertens@puursam.be

Kandidaatstelling

Kandidaturen dienen, samen met de informatie en documenten hieronder vermeld, te worden bezorgd aan het gemeentebestuur van Puurs-Sint-Amands - Dienst Beleven – Hoogstraat 29 – 2870 Puurs-Sint-Amands

  • hetzij bij ter post aangetekend schrijven met ontvangstmelding
  • hetzij bij persoonlijk overhandigde brief tegen ontvangstmelding
  • hetzij per duurzame drager (fax of e-mail) met ontvangstmelding

Meer info?

Contactformulier