Heraanleg van de N17

21
mei
2024
20230128 N17 Puurs TDP

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) doet een grondige vernieuwing van de Provincialeweg (N17) in Puurs-Sint-Amands. De gewestweg wordt volledig heraangelegd vanaf het kruispunt Oppuurseweg/Lippelodorp tot aan de rotonde Fok/Heibosstraat. Voor fietsers komen er vrijliggende fietspaden van 2 meter breed en twee kruispunten krijgen ook een nieuwe inrichting.  

 Een project van het Agentschap Wegen & Verkeer
Telefoon: 0468 03 53 84
E-mail: bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be

 

Laatste rechte lijn richting een volledig vernieuwde Provincialeweg

Eind mei werkt de aannemer het kruispunt met Lippelodorp volledig af. Het gaat dan over het inslijpen van de lussen voor de verkeerslichten, de asfalterings- en markeringswerken. Na de indienstname van de nieuwe verkeerslichten volgt een observatieperiode en worden bijsturingen gedaan indien nodig. In de eerste week van juni kan de N17 dan terug open gesteld worden voor gemotoriseerd verkeer en grotendeels ook voor fietsers. 

Vanaf de tweede week van juni werken we nog aan de riolering van de gemeentelijke Provincialeweg/Oppuurseweg. Daarbij moet de aannemer gebruik maken van het fietspad richting Dendermonde tussen de Kasteeldreef en de gemeentelijke Provincialeweg. Tegen eind juni komt er dan nog een toplaag asfalt op dat stuk fietspad. Als die laatste werken even vlot verlopen, is de N17 tegen het zomers bouwverlof volledig klaar.

Opnieuw verkeer in beide richtingen op N17, wel omleiding voor fietsers

Begin juni kan gemotoriseerd verkeer dus opnieuw in beide richtingen over de N17 rijden. Door de werken aan het fietspad richting Dendermonde, moeten fietsers vanaf het kruispunt met Lippelodorp oversteken en vervolgens tijdelijk in dubbelrichting fietsen tot aan het kruispunt met de Oude Heirbaan. 

Andere werken op gemeentewegen

Zodra verkeer weer over de N17 kan, voert de aannemer in opdracht van de gemeente en Pidpa nog werken uit op de gemeentelijke Provincialeweg, de Oppuurseweg en de aanzet van Breutheide. Het gaat hier over rioleringswerken en het afwerken van de rijbaan. 

Ook in de Oude Heirbaan moet men nog rioleringswerken uitvoeren. Daar moet men eerst de twee stalen gewelven van de Klaverbeek/Bouwbeek, waar deze waterloop de Oude Heirbaan kruist, worden vervangen door een betonnen koker.
Het moet eerst echter een paar weken droog zijn alvorens deze werken kunnen starten. Zo kunnen deze werken veilig verlopen en zijn er geen grote pompen vereist. Omwille van die weersomstandigheden en de waterstand in de Klaverbeek, kunnen we voorlopig geen startdatum opleggen.

Eénmaal gestart zal er gedurende een drietal weken geen doorgaand verkeer in de Oude Heirbaan mogelijk zijn. Inrijden vanuit de N17 of vanaf het kruispunt Keten met Pandgatheide blijft mogelijk tot aan de werfzone en is dus enkel voor plaatselijk verkeer. Omwille van deze werken op de Oude Heirbaan blijven de huidige voorrangsregels op het kruispunt Fok, Larendries, Dorekensstraat en Maalderstraat en het kruispunt Keten, Oude Heirbaan, Abeelestraat en Pandgatheide voorlopig gelden. 

Definitief onteigeningsbesluit van 13 april 2022 voor de realisatie van de innemingen voor de aanleg van fietspaden N17 te Puurs-Sint-Amands

Volgende documenten kan je hier bekijken:

 

Meer informatie

Een uitgebreide projectomschrijving en meer informatie over het verdere verloop kan je terugvinden op www.wegenenverkeer.be/puurs-sint-amands.
Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf je dan in voor de digitale nieuwsbrief via deze link.