Hoe gaan we slim om met onze beschikbare ruimte

22
feb
2021

Aangenaam wonen vraagt om een doordachte visie op ruimte en mobiliteit. Daarom werken we aan een beleidsplan waaraan jij nog mee mag sleutelen. Ondertussen krijgen enkele projecten die zullen passen in dat plan stilaan vorm: ontdek wat voor de duokern Puurs-Kalfort op stapel staat. 

OP NAAR EEN DOORDACHT BELEIDSPLAN 

Beleidsplan krijgt vorm 

Het doel? Een beleidsplan ruimte en mobiliteit opmaken dat een visie uitdraagt voor de hele gemeente. Dat plan zal bestaan uit drie beleidskaders: 

  • verdichting 

  • open ruimte  

  • mobiliteit 

Kortweg: iedereen heeft graag open ruimte met recreatie- en natuurgebieden. Die open ruimtes behoud je het best door de dorpskernen te verdichten (met andere woorden: door daar te bouwen). Belangrijk is om die kernen en open ruimtes goed met elkaar te verbinden voor een optimale mobiliteit. 

Aandacht voor klimaat en duurzaamheid vormen de rode draad doorheen heel het beleidsplan. 

 

PLANNEN VOOR DE DUOKERN PUURS-KALFORT

In het kader van het beleidsplan zal ook de duokern Puurs-Kalfort aangepakt worden. Daar rijpen al enkele plannen die we hier graag aan je voorstellen.  

Goed om te weten: het verdichten van de woonkernen zal altijd slim gebeuren. Dat betekent: 

  • op de juiste plaats: dicht bij winkels, scholen, dienstverleningslocaties, invalswegen, openbaar vervoer, … 

  • op de juiste manier: compact bouwen mét voldoende groen in de buurt (privé of openbaar) 

Puurs 

In Puurs staan er twee projecten op de planning: de vergroening van Puurs-centrum en het RUP Kerkhofstraat. 

  • Vergroening van Puurs-centrum 

In Puurs-centrum trekken we volop de kaart van vergroening. Het Kerkplein en het Dorpshart worden deels onthard door beton en klinkers te vervangen door natuurlijke elementen zoals gras, bomen en planten.  

Drijfveer? Het klimaat! 

- We krijgen steeds warmere zomers. Hoe minder beton die de hitte vasthoudt, hoe beter.

- We kampen steeds vaker met droogte. Hoe meer groen om het water te absorberen, hoe beter. 

Masterplan ‘Tuinen van Puurs’ 

Aan de vergroening van Puurs-centrum wordt natuurlijk al langer dan vandaag gewerkt. Bijvoorbeeld met het masterplan ‘Tuinen van Puurs’ dat volop in uitvoering is. Een deelproject daarvan is de kloostertuin met ijskelder die steeds meer vorm krijgt aan cc Binder. Wat er nog zoal op de planning staat? Een vergroening van de Hondsmarkt (door de parking deels ondergronds te maken) en een uitbreiding van de Dorpsharttuin. 

 

  • RUP Kerkhofstraat 

In de Kerkhofstraat vind je een recreatiegebied waar de voetbal- en tennisclub lang hun thuis hadden. Omdat beide verenigingen verhuizen naar sportpark De Schans, wordt de vrijgekomen ruimte via een RUP herbestemd als woongebied. Uiteraard zal daarbij veel aandacht gaan naar een groene omgeving.  

Kalfort

In Kalfort focussen we de komende jaren op twee projecten: het masterplan Kalfort en het RUP Poortersbossen. 

  • Masterplan Kalfort 

We hebben mooie plannen met Kalfort! Zo zal het gebied tussen de huidige Chirolokalen en de N16 er helemaal anders gaan uitzien – met ruimte voor groen én wonen.  

  • RUP Poortersbossen 

Ken jij de Poortersbossen al? Dat is een gebied achter Winkelveld, richting Sportpark De Schans. Via het RUP willen we dit gebied herbestemmen naar vooral natuurgebied om te bebossen. Onze gemeente zal er samen met Agentschap Natuur en Bos 25.000 bomen planten. De eerste werd officieel geplant op 27 februari 2021 door minister Zuhal Demir en onze burgemeester. 

 

Wandeling: ga op verkenning 

Wil je met eigen ogen zien over welke gebieden we het hebben in Kalfort? Maak een wandeling doorheen Kalfort. De twee routes (masterplan en RUP) starten aan Vrededaal. Download hier het wandelplan. Infoborden onderweg geven je meer uitleg over de plannen.  

PSSST Mis geen enkel nieuwtje over Puurs-Sint-Amands

 

 

Hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens lees je in onze privacyverklaring.