Huwelijk

Ik reserveer nuAfspraak maken

​​​​Ben je van plan om te trouwen? Dan moet je dit bij de burgerlijke stand registreren met een huwelijksaangifte. 

Een huwelijksdatum reserveren kan via dit aanvraagformulier​; het betreft echter een voorlopige reservatie die via mail nog zal bevestigd worden door de dienst burgerzaken.

Voorwaarden

De huwelijksaangifte gebeurt:
  • ten vroegste 6 maanden en ten laatste 14 dagen voor de geplande huwelijksdatum
  • bij voorkeur door beide huwelijkskandidaten. Kan een van de partners er niet bij zijn? Dan heb je ook een schriftelijk bewijs nodig waaruit de instemming van de afwezige echtgenoot blijkt. ​

Procedure

​Je doet de aangifte bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar een van de aanstaande echtgenoten is ingeschreven in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister.

Je moet volgende documenten voorleggen:

  • een voor eensluidend verklaard afschrift van de geboorteakten van beide partners. Ben je in België geboren of werd je geboorteakte in België overgeschreven? Dan vraagt de ambtenaar van de burgerlijke stand dit zelf op. 
  • identiteitsbewijzen 

Kan een van de echtgenoten niet meekomen? Dan heb je ook een schriftelijk bewijs nodig waaruit de instemming van de afwezige echtgenoot blijkt. 

Aanstaande echtgenoten die niet zijn ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister moeten ook volgende documenten meenemen:

  • een bewijs van nationaliteit​
  • een bewijs van ongehuwde staat of van de ontbinding of nietigverklaring van (een) vorig(e) huwelijk(en)
  • een bewijs van woonst (een bewijs van de inschrijving in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister of een bewijs van de actuele verblijfplaats evenals - in voorkomend geval - een bewijs van de gewone verblijfplaats in België sinds meer dan drie maanden)

Voor buitenlandse documenten zijn de voorwaarden betreffende legalisatie en vertaling van toepassing

Bedrag

  • ​Huwelijk op weekdagen: 25 euro
  • Huwelijk op zaterdag: 50 euro
  • Huwelijksboekje: 25 euro 

Aandachtspunten

​Er gelden specifieke regels voor buitenlanders die minder dan 3 maanden wettelijk in België verblijven of die precair of illegaal in België verblijven. ​

Bijkomende informatieIk reserveer nuAfspraak maken

Contactinformatie