Jachtgebieden

​Jachtplan

Iedere jager, of wildbeheereenheid, die wil jagen met het geweer moet beschikken over een aaneengesloten jachtgebied van min. 40ha.
Daarvoor moet de jager over de jachtrechten van elk perceel beschikken. Het jachtrecht maakt deel uit van het eigendomsrecht, maar een eigenaar kan beslissen om dit jachtrecht door te geven aan derden.
Vervolgens moet de jager een plan neerleggen waarop zijn jachtgebied staat ingekleurd. Deze jachtplannen blinken echter niet uit in juistheid. Zo zijn heel wat huizen, tuinen, en soms zelfs hele woonwijken mee ingekleurd. Ook natuurgebieden en openbare bossen zijn al dan niet doelbewust ingekleurd.

Weg van de verwarring

Vanaf nu kan iedereen een geoloket - een website met kaarten - raadplegen om de jachtplannen te bekijken. Het geoloket is te raadplegen op www.geopunt.be (onder de themakaarten ‘natuur en milieu – jacht’).

Je vindt alle info en het aanvraagformulier op https://www.natuurenbos.be/jachtplannen.

Procedure

​1. Stel je vast dat je eigendom onterecht ingekleurd is dan kan je bij de arrondissementscommissaris een verzoek indienen om dit recht te zetten. Deze zal dan aan desbetreffende jager een bewijs opvragen dat hij over de jachtrechten beschikt. Kan deze geen rechtsgeldig en actueel schriftelijk bewijs voorleggen, zal de arrondissementscommissaris overgaan tot het uitkleuren van het desbetreffende terrein.

Je vindt alle info en het aanvraagformulier op https://www.natuurenbos.be/jachtplannen.

2. Stel je een vermoedelijke overtreding vast, dan kan je contact opnemen met de politie of de gewestelijke natuurinspecteur (natuurinspectie.middenvlaanderen.anb@vlaanderen.be ; 03 224 62 48 ).

Gebeurt dat op een gemeentelijk domein, dan mag je dat ook melden aan de dienst leefomgeving.

Je kan hier ook terecht voor meldingen van vergiftigd lokaas waar ook huisdieren het slachtoffer van zijn geworden.

Contactinformatie

Meer info?

Contactformulier