Ons klimaatactieplan is er!

21
apr
2021

Mogen wij je voorstellen aan het Klimaatactieplan Puurs-Sint-Amands 2030? Darmee streven we er samen naar om onze ecologische voetafdruk drastisch te verkleinen.

Klimaatverandering aanpakken

De klimaatwetenschap is duidelijk: als we onze planeet leefbaar willen houden, moeten we meteen en massaal in actie komen. Daarom heeft onze gemeente nu een klimaatactieplan.

Doelstelling?

  1. In Puurs-Sint-Amands de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 40% verminderen tegenover 2012.
  2. Maatregelen treffen om mens, natuur en gebouwen te beschermen tegen de effecten van de klimaatverandering.

Dit klimaatactieplan vloeit voort uit het Europees Burgemeestersconvenant dat onze gemeente in 2019 ondertekende. Dat brengt lokale besturen samen die zich vrijwillig engageren om de klimaat- en energiedoelstellingen van de Europese Unie te halen en te overtreffen. Ondertussen schaarden zich al meer dan 10.000 lokale overheden uit 61 landen achter het convenant.

Concrete acties

Klimaatdoelstellingen halen? Dat doe je met concrete acties – en die staan dus in ons klimaatactieplan. De acties zijn verdeeld over zeven thema’s: wonen, werken, leven, consumeren, energie opwekken, mobiliteit en ruimtegebruik. Want al die dingen hebben een impact op de uitstoot van broeikasgassen. Ook water vormt een belangrijk onderdeel van het klimaatactieplan. Wateroverlast én -tekort vermijden we door bijvoorbeeld de ondergrond te ontharden en regenwater op te vangen.

Wie heeft dit klimaatactieplan opgesteld?

Onze gemeente werkte hiervoor samen met een lokale stuurgroep met vertegenwoordigers uit verschillende doelgroepen – zoals verenigingen en bedrijven. Ons lokaal bestuur liet zich hiervoor ook begeleiden door streekintercommunale IGEMO en de provincie Antwerpen.

Gemeente geeft het goede voorbeeld

Als lokaal bestuur willen we absoluut ons beste beentje voorzetten. Daarom streven we voor onze eigen diensten naar een uitstootvermindering van 50%. Enkele concrete acties om dat te realiseren:

  • overschakelen naar energiezuinige verlichting in al onze gebouwen
  • plaatsen van zonnepanelen op de gemeentelijke gebouwen
  • bouwen van een nieuw gemeentehuis met hoge duurzaamheidsgraad
  • omschakelen naar een klimaat- en milieuvriendelijk gemeentelijk wagenpark

We planten ook 50.000 bomen, leggen dorpstuinen aan, helpen jou met renovatiepremies, werken aan een deelfietsensysteem, …

Er komt online ook een gemeentelijke klimaatpagina waar je zelf kunt deelnemen aan acties. Zo kun je binnenkort intekenen op een groepsaankoop voor regentonnen.

Lees hier het klimaatactieplan.

Meer info?

Contactformulier