Kurk

​Kurk is een natuurlijk materiaal dat we gemakkelijk kunnen recycleren. Het hoort dus niet thuis in de huisvuilzak.

Breng je kurk naar recyclagepark Lichterveld. De sociale werkplaats De Vlaspit haalt de kurk op, sorteert alles en vermaalt de kurk tot kurkkorrels. Die gebruiken bedrijven daarna als natuurlijk isolatiemateriaal voor vloeren, muren en daken. 

Voorwaarden

​Wat mag je wel deponeren? 

  • zuivere kurk zonder metaal, leer, gips of lijm
  • kurken stoppen (van wijn of bier) en onderleggers in kurk
  • overschotten van kurk op rol of resten van kurkisolatie 

Wat mag je niet deponeren?

  • metalen: bindijzers, capsules en draaistoppen (= PMD)
  • kurk met de plastic dop eraan vastgemaakt (= restafval)
  • wand- en vloerbekleding (= restafval/grof vuil)
  • synthetische kurken

Bedrag

De dienstverlening is gratis. 

Meer info?

Contactformulier