Masterplan 'Oppuurs-Lippelo-Beekvallei'

De volgende jaren staat de dorpskernvernieuwing van Oppuurs en Lippelo op het programma. Hoe die gebieden er in de toekomst zullen uitzien? Dat wordt bepaald in het masterplan ‘Oppuurs-Lippelo-Beekvallei’.

Waarom?

Het is de ambitie van ons lokaal bestuur om de identiteit van elke woonkern binnen onze fusiegemeente te versterken. Daarom besloten we om een ruimtelijke visie uit te werken voor de dorpskernen van Oppuurs en Lippelo. Dat beide woonkernen verbonden worden door een beekvallei is een groene troef die we extra willen uitspelen.

Wat?

In het masterplan waken we erover dat beide deelgemeenten hun landelijke karakter behouden. Daarnaast zullen Oppuurs en Lippelo – met respectievelijk 2.020 en 1.165 inwoners – elk enkele blikvangers krijgen.

  • Oppuurs wordt een actieve, gezellige woonkern. In de dorpskern zouden we de KLJ en de Chiro een nieuwe thuis geven. Rond de kerk komt er interessante ruimte vrij voor bijvoorbeeld kinderopvang, een muziekklas, …
  • Lippelo is een groene kern, omringd door bossen. Bedoeling is om de verbinding tussen de dorpskern en de natuur errond te versterken. En een nieuwe (neven)functie te geven aan bestaande gebouwen zoals de kerk, de oude Chirolokalen en het oud-gemeentehuis. Ook een betere en duurzame mobiliteit komt aan bod. 

Wie?

De gemeente Puurs-Sint-Amands schakelt een gespecialiseerd studiebureau in met een geschikt ontwerpteam.

Tijdens participatiemomenten verzamelen we ook de suggesties van inwoners en andere stakeholders. Hun input geven we mee aan de ontwerpteams.

Timing?

2020

  • 17 januari: lancering van de Open Oproep via de Vlaamse Bouwmeester
  • november - december: uitschrijven van de studie-en ontwerpopdracht 

 

2021

Het voorlopige masterplan van het ontwerpteam leggen we voor aan de inwoners. En dat plan wordt verfijnd in dialoog met het bestuur, gemeentelijke medewerkers, inwoners en andere stakeholders.