Meer bos, natte natuur en recreatie in de vallei van de Molenbeek

27
feb
2021

Gemeente Puurs-Sint-Amands, Natuurpunt, Vlaamse Landmaatschappij (VLM) en Natuur en Bos van de Vlaamse overheid werken samen aan een geïntegreerde visie voor de vallei van de Vliet-Molenbeek en de Poortersbossen. Zo krijgt het gebied de kans om uit te groeien tot een aantrekkelijk gebied voor mens en natuur.


Unieke kans dankzij een gezamenlijke aankoop

In 2019 kwam een groot aantal gronden te koop in de omgeving van de Molenbeekvallei. De verschillende partners kochten samen 87 percelen aan, goed voor 50 hectare. Een unieke kans voor extra natuurbehoud, bosuitbreiding en recreatie in de vallei van de Molenbeek.

De percelen sluiten aan bij de bestaande gebieden van de gemeente en Natuurpunt en versterken rechtstreeks de vallei van de Molenbeek. Het grootste deel van de vallei van de Molenbeek is beschermd landschap. Door het aanplanten van houtkanten en bos, het zorgen voor bloemrijke graslanden, de opruiming van zwerfvuil en overbodige omheiningen en constructies zal de natuurwaarde nog verhogen.

Voor verwerven en ruilen van gronden beschikt de VLM over een grondenbank voor het realiseren van ruimtelijke projecten. Ook in dit gebied heeft de grondenbank haar rol gespeeld. De landbouwpercelen die de VLM heeft verworven, worden door de VLM benut bij het uitruilen van landbouwers uit meer kwetsbare gebieden.


Extra bos en natte natuur

Deze winter plantte Natuur en Bos 7 ha bos aan op voormalige landbouwgronden. Ook de komende jaren plannen Natuur en Bos en Natuurpunt nog verdere bosuitbreiding. In de Poortersbossen liggen heel wat laaggelegen percelen die water afvoeren naar de Molenbeek. Via een Blue Deal project kan er, door het plaatsen van stuwen, het verbreden van grachten en het verlagen van enkele percelen, extra water opgehouden worden."

Natuurpunt zal een aantal vijvers natuurvriendelijk inrichten zodat ze kunnen bijdragen aan het herstel van het grondwaterpeil.

Dankzij deze mooie samenwerking tussen verschillende overheidsdiensten, het lokaal bestuur en Natuurpunt breiden we de prachtige vallei van de Molenbeek in Puurs-Sint-Amands in één klap met 50 ha uit. Door de handen in elkaar te slaan zorgen we samen voor meer bos en natuur, maken we Vlaanderen weerbaarder tegen lange periodes van droogte én geven we de Vallei van de Molenbeek een extra recreatieve troef in handen om jong en oud te overtuigen van al haar schoonheid.


Extra recreatieve troeven

Genieten van de natuur in je buurt is sinds de coronacrisis nog belangrijker geworden. Daarom zetten alle partners sterk in op natuurbeleving. Voor de jongsten start later dit jaar de aanleg van een multimovepad en is er het al aangelegde junglepad in de Poortersbossen.

Met de nieuwe aankopen komt er een mooie wandelverbinding tussen het Park Fort Liezele, de dorpskom van Kalfort en Liezele, en het nieuwe sportpark tussen Letterheide en Lichterstraat. Vanop een uitkijkpunt krijg je een uitzicht op de vallei en de Molenbeek. Een deel hiervan maakt ook deel uit van een erfgoedwandeling.

Via het landinrichtingsplan investeert VLM, samen met de gemeente Puurs-Sint-Amands, Natuur en Bos, Natuurpunt, Polder Vliet en Zielbeek de volgende jaren in de vallei van de Kleine Molenbeek. Dit alles zal zorgen voor een aantrekkelijk gebied voor mens en natuur!

 

Contact

PSSST Mis geen enkel nieuwtje over Puurs-Sint-Amands

 

 

Hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens lees je in onze privacyverklaring.