Meerjarenplanaanpassing (1) 2020-2025 Zorgbedrijf Klein-Brabant

​​​​Het oorspronkelijk meerjarenplan 2020-2025 goedgekeurd door de Algemene Vergadering op 16 december 2019, kreeg een eerste aanpassing teneinde de kredieten van 2020 in lijn te brengen met de realiteit, het resultaat van de jaarrekening 2019 te verwerken en de kredieten voor het budgetjaar 2021 vast te stellen.  Een dergelijke aanpassing moet omwille van deze redenen minstens één keer per jaar plaatsvinden. In 2020 is hiertoe nog een bijkomend motief aanwezig, namelijk de impact van de coronacrisis op de werking en financiën van het Zorgbedrijf.

Regelgeving