Milieutoezicht

​Het handhavingsdecreet geeft aan de gemeentelijke toezichter Yves Faes en aan de burgemeester de bevoegdheid om ambtshalve op te treden op vraag van het parket of bij een dreigende of acute overtreding van de milieuwetgeving. Zij zijn bevoegd om:
  • raad te geven
  • aanmaningen te doen
  • een proces-verbaal op te stellen
  • bestuurlijke maatregelen op te leggen (bijvoorbeeld een meting vragen of een schorsing of sluiting van een inrichting)
De toezichters hebben daarbij onbeperkt toegang tot alle percelen en niet-bewoonde gebouwen. Je kunt bij hen onder andere terecht voor:
  • hinderlijke inrichtingen (omgevingsvergunningen) door bedrijven en particulieren
  • vervuiling van oppervlaktewater, lucht, grondwater, afval of geluidshinder
  • pesticiden

Voorwaarden

​Heb je klachten i.v.m. natuur of jacht? Dan kun je bij de gemeente informatie vragen. De gemeente kan wel niet zelf optreden. 

Procedure

Voor een niet-dringende melding:

Voor dringende meldingen:
  • Bel tijdens de kantooruren naar 03 203 27 63 (milieudienst gemeente) of met de afdeling Milieu-inspectie van het departement Omgeving (03 224 64 25 of omgevingsinspectie.ant@vlaanderen.be)
  • Neem buiten de kantooruren contact op met de politie.

Meebrengen

​Bezorg ons zoveel mogelijk informatie over de milieuhinder. ​

Bedrag

De dienstverlening is gratis.

Regelgeving

Contactinformatie