Noodbesluit procedures omgevingsvergunning

26
mrt
2020

De Vlaamse Regering heeft naar aanleiding van het Nooddecreet van 20 maart 2020, op 24 maart een Noodbesluit goedgekeurd met maatregelen wat betreft de omgevingsvergunningsprocedures.

Kort samengevat:

  • de lopende openbare onderzoeken worden opgeschort op 24 maart en verder gezet na 24 april 2020;
  • nog niet gestarte openbare onderzoeken worden pas gestart na 24 april 2020;
  • de beslissingstermijn in de vereenvoudigde procedure wordt met 30 dagen verlengd (van 60 naar 90 dagen);
  • de beslissingstermijn in de gewone procedure wordt met 60 dagen verlengd (van 105 of 120 dagen naar 165 of 180 dagen);
  • de beslissingstermijn in beroep wordt verlengd met 60 dagen;
  • de periode waarbinnen beroep kan worden ingesteld wordt ook met 30 dagen verlengd, van 30 naar 60. Dit betekent ook dat de uitvoering van een door de gemeente afgegeven vergunning pas kan starten na 65 dagen (35 + 30).

Het besluit kan je hier raadplegen.

Meer info?

Contactformulier