Indienen omgevingsvergunning na voorbespreking (vroegere bouwaanvraag)

​​Belangrijk: Maak eerst een afspraak voor een voorbespreking in verband met je omgevingsvergunning, klik hier.

Plan je een zuiver stedenbouwkundig, zuiver milieutechnisch of een gemengd project? Dan moet je een omgevingsvergunning aanvragen. De omgevingsvergunning vervangt de milieuvergunning, de stedenbouwkundige vergunning en de verkavelingsvergunning. Recent werden daar de natuurvergunning en de socio-economische vergunning aan toegevoegd.

Aanvragen

Alle aanvragen of meldingen worden ingedeeld volgens het niveau waarop ze worden behandeld:

 • ​dossiertypes op Vlaams en provinciaal niveau:
 • Vlaamse projecten

 • provinciale projecten zoals:

  • ingedeelde inrichtingen of activiteiten van klasse 1 (zie indelingslijst van VLAREM II)

  • meldingen of bijstellingen die aansluiten bij bovenstaande projecten

 • dossiertypes op lokaal niveau

Bekendmakingen

Blijf je graag op de hoogte van alle openbare onderzoeken en beslissingen? Hou dan deze kanalen in de gaten:

 • onze bekendmakingen​
 • de gele affiche aan het bouwwerk, het bedrijf of de grond in kwestie
 • het kastje tegenover het gemeentehuis (grote dossiers)
 • de Gazet van Antwerpen of Publinieuws voor GPBV-inrichtingen of MER-plichtige activiteiten
 • het scherm aan de infobalie van het gemeentehuis. Tijdens onze openingsuren kun je hier alle ingediende documenten en beslissingen raadplegen. Wil je hier graag wat hulp bij? Maak aan de balie dan een afspraak met een deskundige. Opgelet: je mag geen gegevens kopiëren.
 • de website van het Omgevingsloket (www.omgevingsloket.be). Selecteer Puurs-Sint-Amands en je vindt alle omgevingsdossiers waarvoor momenteel een openbaar onderzoek loopt of die recent vergund werden. Je kunt hier ook een digitaal bezwaarschrift of beroepschrift indienen tijdens de voorziene periode. Opgelet: je vindt hier geen privacygevoelige informatie, zoals plannen. Wil je die bekijken? Ga dan langs in het gemeentehuis. 

We maken aktenames bekend via:

Toezicht

De gemeentelijke omgevingsambtenaar volgt de procedures binnen de gemeente op. Heb je daarna last van een activiteit of inrichting? Dan kun je terecht bij de lokale of de gewestelijke toezichthouders.

De volledige regelgeving vind je terug in diverse Vlaamse decreten en bijhorende uitvoeringsbesluiten. 

Procedure

1. Verzamel inlichtingen

Wil je - vooraleer je je aanvraag indient - graag inlichtingen? Maak dan online een afspraak​.

Voor sommige dossiers raden we - gezien de complexiteit van de regelgeving - aan om een professionele consultant of architect onder de arm te nemen. Zij helpen je om je dossier correct en volledig op te maken. 

2. Dien je aanvraag in

Zijn de stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een inrichting onlosmakelijk met elkaar verbonden? Dan dien je een gemengde aanvraag in.

Alle aanvragen moet je digitaal indienen via omgevingsloket.be.

3. Volg de procedure

Je dossier wordt bekeken en de gepaste procedure wordt opgestart. Voor het vergunnen van activiteiten zijn er twee vergunningsprocedures:

 • de gewone procedure
 • de vereenvoudigde procedure

Is je aanvraag ontvankelijk? Dan worden er adviezen ingewonnen en wordt er - eventueel - een openbaar onderzoek gestart. De beslissing geldt in principe voor onbepaalde duur. Of stopt - als het om een aanpassing gaat van een nog lopende milieuvergunning - op een eerder toegekende datum. 

Bedrag

Regelgeving

Bijkomende informatie

​Op de website www.omgevingsloket.be en www.provincieantwerpen.be/aanbod/dlm/omgevingsvergunningen.html vind je meer informatie over wetgeving, formulieren en procedures.