Onze bomenactie was een groot succes!

26
nov
2022

Als lokaal bestuur zetten we volop in op het vergroenen van onze gemeente. Voor de eerste maal organiseerden we een bomenactie waarbij inwoners de kans kregen om per adres één gratis boom te bestellen. Duidelijk een overdonderend succes! Door dit overweldigend succes was de voorraad bomen vroegtijdig uitgeput en werd de actie vroegtijdig stopgezet. We klokten af op 673 bomen om gratis uit te delen!

Deze actie van het gemeentebestuur werd mede ondersteund door het Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP). Samen subsidiëren we elk voor 50% de bedeling van de gratis bomen.

50.000 extra bomen en 13 km nieuwe haag

Deze actie kadert perfect in het Klimaatactieplan van Puurs-Sint-Amands. Daarin staat vermeld dat Puurs-Sint-Amands minstens 50.000 extra bomen en een halve meter haag per inwoner gaat voorzien tegen eind 2024. Dat is 13 km nieuwe haag in onze gemeente. Als we erin slagen de bestaande bomen in onze gemeente te behouden en onze nieuwe bomen en hagen te doen floreren, dan kunnen deze maatregelen goed zijn voor een CO2-opname van ongeveer 1.500 ton in 2030.
Meer over onze klimaatinitiatieven

 

De voordelen van een boom

Bomen leveren een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van de leefomgeving. Bomen nemen CO2 op en ademen zuurstof uit. Ook filteren bomen de lucht van bijvoorbeeld fijnstof, dempen ze geluid, helpen ze wateroverlast te voorkomen en zijn ze heel belangrijk voor de biodiversiteit. Een boom in de tuin werkt ook heel verkoelend. Op een extreem hete zomerdag kan een stenen ondergrond in de schaduw van een boom tot wel 14°C koeler zijn dan buiten die schaduw.

Behaag … Natuurlijk!

De actie viel ook samen met Behaag Natuurlijk, een pleidooi voor streekeigen natuur in voor- en achtertuin. Kant en klare streekeigen haagpakketten worden aangeboden aan democratische prijzen. Vooral het streekeigen karakter van de beplanting en de betekenis hiervan voor de fauna worden benadrukt.
 
Behaag Natuurlijk is een initiatief van Natuurpunt vzw in samenwerking met gemeente Puurs-Sint-Amands. Dit jaar subsidieerden de gemeente en het Lokaal Energie- en Klimaatpact de behaagactie. Daarom waren de pakketten in deze 29ste editie zo‘n 20% goedkoper.

Meer info?

Contactformulier