Organisatie voor- en naschoolse opvang bij heropstart scholen

De geleidelijke heropstart van de lessen heeft ook gevolgen voor de organisatie van onze voor- en naschoolse kinderopvang.  

Belangrijk is dat we ook in de voor- en naschoolse opvang het aantal kinderen zo laag mogelijk proberen te houden. Want ook in de opvang moeten we proberen het contact tussen verschillende bubbels te vermijden. Concreet betekent dit dat we voornamelijk opvang voorzien voor: 

 • kinderen van ouders die buitenshuis werken en zelf niet in de opvang kunnen voorzien
 • kinderen uit kwetsbare gezinnen

Wil je gebruik maken van de voor- en naschoolse opvang? Schrijf je kind dan zeker tijdig in via onze webwinkel. Zo kunnen wij de opvang zo veilig mogelijk organiseren.

We volgen hier uiteraard de richtlijnen van Kind en Gezin. We zetten ze op een rijtje.

Geen korte en gecentraliseerde opvang
We voorzien nog steeds geen korte opvang in de scholen zelf. Dit betekent dat na schooltijd de overblijvende kinderen worden opgehaald en naar de verschillende opvanglocaties worden gebracht: Paepenheide voor Breendonk, de Nieuwe Ark voor Ruisbroek en JOC Wijland voor Puurs, Kalfort en Liezele.

Een belangrijke wijziging is dat vanaf 18 mei ook op woensdag de kinderen van Breendonk in Paepenheide blijven en de kinderen van Ruisbroek in de Nieuwe Ark. Zij worden dus niet meer overgebracht naar het JOC Wijland.

Voor de pedagogische studiedagen of andere vrije dagen van de school wordt er zoals steeds de hele dag opvang voorzien. Ook op deze dagen zullen de kinderen van Ruisbroek en Breendonk respectievelijk in de Nieuwe Ark en Paepenheide worden opgevangen en niet in JOC Wijland.

Contactbubbels
De kinderen zullen verdeeld worden in groepen. We spreken hier over 'contactbubbels'. Deze bubbels zullen gescheiden blijven van elkaar en zullen nooit meer dan 14 kinderen en een opvangmedewerker bevatten. Een bubbel met enkel kleuters mag 20 kleuters bevatten. Opvangbegeleiders kunnen, in tegenstelling tot leerlingen, wel in verschillende bubbels functioneren. Toch proberen we ook hier het aantal bubbels te beperken in functie van het aantal inschrijvingen en onze opvangbegeleiders:

 • de Sloeber Breendonk: 2 contactbubbels
 • de Sloeber Ruisbroek: 3 contactbubbels
 • JOC Wijland: 6 contactbubbels

Dit systeem is sterk afhankelijk van het aantal kinderen dat moet opgevangen worden. Wanneer het aantal kinderen sterk toeneemt, is het mogelijk dat de organisatie van de buitenschoolse kinderopvang opnieuw moet aangepast worden. Ook het busvervoer is hiervan afhankelijk. Bij een groot aantal kinderen is het mogelijk dat de bus verschillende keren zal moeten rijden zodat er rekening kan gehouden worden met de contactbubbels.

Hoe kan jij ons hierbij helpen?
Om elk kind dat opvang nodig heeft ook veilig te kunnen opvangen, hebben we ook jullie hulp nodig. Daarom vragen we om onderstaande afspraken te respecteren:

 • Schrijf je kind tijdig in voor de buitenschoolse opvang zodat we onze organisatie en planning hierop kunnen afstemmen.
 • Schrijf je kind enkel in als je geen andere opvang hebt.
 • Draag een mondmasker tijdens de breng- en ophaalmomenten.
 • Kom indien mogelijk alleen en probeer zoveel mogelijk dezelfde persoon je kind te laten brengen of ophalen.
 • Bewaar een veilige afstand met de andere ouders en de medewerkers van de opvang.
 • Zieke kinderen blijven thuis.

Heb je vragen? Aarzel niet om onze medewerkers te contacteren via desloeber@puursam.be of 03 203 27 77.

Meer info?

Contactformulier