Overzicht maatregelen UPDATE 20 augustus

De Nationale Veiligheidsraden van 23 juli 2020 en van 27 juli 2020 hebben in het kader van de opflakkerende virusbesmettingen besloten om bijkomende maatregelen te treffen om de verspreiding van het coronavirus Covid-19 te beperken.

Inspelend op de snelle verspreiding van het virus in de provincie Antwerpen werden door de provinciegouverneur van Antwerpen bijkomende maatregelen opgelegd volgens het besluit van de gouverneur van 29 juli 2020.

Deze maatregelen hebben geleid tot zeer snelle gedragswijziging die nodig was om de snelle toename aan nieuwe besmettingen vooreerst te stoppen en verder te doen dalen. Bijgevolg werd door de provinciegouverneur van Antwerpen een nieuw besluit genomen op 12 augustus 2020.

Daarnaast kan en mag elk gemeentebestuur nog eens aparte beslissingen nemen voor hun grondgebied. 

Dat kan wel eens ingewikkeld worden. Daarom zetten we alles voor jou op een rij, per thema. 

Mondneusmaskers 

Iedereen boven de 12 jaar is verplicht om een mondneusmasker bij zich te hebben op publiek domein (op straat, in parken, in het containerpark, alle winkels, in culturele centra, in de bibliotheek…) én op private maar voor publiek toegankelijke plaatsen (denk aan voetbalpleinen, vergaderzalen...).

Je moet het mondneusmasker dragen in de openbare ruimte of in private plaatsen die toegankelijk zijn voor het publiek.

Je moet het mondneusmasker niet dragen op plaatsen en/of momenten waarop het risico op overdracht van het virus zo goed als uitgesloten is gelet op de kortstondigheid en toevalligheid van het kruisen of passeren van personen.

Het dragen van een mondneusmasker blijft wel verplicht op drukke plaatsen, publiek toegankelijke gebouwen, wekelijkse markten en in de horeca (behalve als je aan tafel zit).

Sociaal leven 

 • Je sociale bubbel bestaat uit 5 vaste personen per gezin. Deze bubbel heeft enkel betrekking op personen met wie je als gezin de sociale afstand van 1,5 meter niet kan/wil respecteren. Uiteraard mag je bovenop deze personen nog wel andere personen zien, zolang je met hen de nodige veiligheidsmaatregelen respecteert. Kinderen jonger dan 12 jaar worden niet meegerekend in deze cijfers. (Nationale Veiligheidsraad.) 

 • Er geldt een samenscholingsverbod voor meer dan 10 personen op straat, in parken... (kortom, publiek domein). Ook hier worden kinderen jonger dan 12 jaar niet meegerekend. Minderjarigen die in groep deelnemen aan een begeleide activiteit, vormen een uitzondering op dit samenscholingsverbod. (Nationale Veiligheidsraad)

 • Nachtklok: iedereen moet thuis zijn tussen 1.30u en 5u, tenzij voor noodzakelijke verplaatsingen. (Provinciebesluit) 

 • Het individueel en collectief gebruik van waterpijpen is verboden in voor het publiek toegankelijke plaatsen. (Nationale Veiligheidsraad) 

 • Tussen 22u en 6u mag er geen alcohol verkocht worden voor 'meeneem-gebruik'. (Provinciebesluit)
 • Volgende activiteiten zijn toegelaten met een beperkt deelnemersaantal

  • Zomerkampen en stages – maximum 50 personen  
  • Gezeten recepties en banketten met privékarakter – maximum 10 personen
  • Recepties na begrafenissen - maximum 50 personen  
  • Burgerlijke huwelijken, begrafenissen en crematies, uitoefening van erediensten – maximum 100 personen.  
  • Indoor evenementen – maximum 100 personen
  • Kleinschalige lokale publieksevenementen kunnen worden toegestaan (vanaf 24/08/2020) onder bepaalde voorwaarden én goedkeuring van het college van burgemeester en schepenen. De aanvraag tot organisatie moet minstens vijf werkdagen voor de datum van het event bij het Vrijetijdsloket worden ingediend. (Burgemeesterbesluit 19/08/2020)
 • Individuele registratie is verplicht. De gegevens zijn: naam en voornaam, adres, telefoonnummer of e-mailadres, tafelnummer en aankomstuur en vertrekuur. Deze gegevens worden vier weken lang bewaard.
  Verplicht voor:
  - wellnesscentra, gemeenschappelijke sportlessen, zwembadencafés
  - restaurants
 • Repetities van zangkoren en harmonieën zijn toegelaten vanaf 24 augustus 2020 mits naleving van de van toepassing zijnde protocollen. (Burgemeesterbesluit 19/08/2020)

Sporten (Provinciebesluit, update 12/8/2020)

Er gelden enkel nog specifieke regels voor de sporten in niet-georganiseerd verband. Deze regels zijn dezelfde gebleven als bij het voorgaande besluit.
Alle georganiseerde sporten worden niet meer strenger geregeld en dienen de richtlijnen in de protocollen te volgen.

Sporten in niet-georganiseerd verband

 • toegelaten tot maximum 10, steeds dezelfde personen
 • enkel contactloos
 • Indoor sporten kan enkel voor 1 groep van maximum 10 personen per geventileerde, afgescheiden ruimte van minstens 100m².

Horeca 

 • In cafés en restaurants zitten de gezelschappen 1,5 meter van elkaar. Tenzij er een afscheiding van minstens 1,80 meter hoog tusssen staat. Dat geldt zowel binnen als op de terrassen. 

 • Aan de toog of ergens anders in de horecazaak rechtstaan is niet toegelaten.  

 • Gezelschap aan 1 tafel wordt beperkt tot de personen die behoren tot hetzelfde huishouden en de maximum 5 vaste contacten van het huishouden, met een maximum van 10 personen per tafel.

 • Mondneusmasker verplicht voor zaalpersoneel, keukenpersoneel én klanten ouder dan 12 jaar, behalve tijdens het consumeren van drank of voedsel. 

 • Bediening aan de bar is niet toegestaan. Eenmanszaken krijgen een uitzondering, maar daar blijft de afstandsregel van 1,5 meter natuurlijk wel verplicht. 

 • Horecazaken sluiten om 1u. (Provinciebesluit - aanpassing) 

 • Individuele registratie van de klanten is verplicht, deze gegevens worden 4 weken lang bijgehouden. De gegevens zijn: naam en voornaam, adres, telefoonnummer of e-mailadres, tafelnummer en aankomstuur en vertrekuur. (Provinciebesluit) 

 • Cafés en restaurants mogen in hun zaak randactiviteiten organiseren (vanaf 24/08/2020) (zoals bijvoorbeeld optredens) onder bepaalde voorwaarden én met goedkeuring van het college van burgemeester en schepenen. Met een minimun van vijf werkdagen voor datum van het event moet men de organisatieaanvraag indienen via het Vrijetijdsloket. (Burgemeestersbesluit 19/08/2020) 

Werk en economie 

 • Telewerk is verplicht, behalve wanneer dat écht onmogelijk is. (Provinciebesluit) 

 • Nachtwinkels moeten sluiten om 22u. (Nationale Veiligheidsraad) 

 • Winkelen mag met maximum twee personen zonder tijdslimiet. Winkels kunnen zelf beslissen om individueel winkelen te behouden. 

 • Blijven voorlopig nog steeds gesloten

  • jacuzzi’s, stoomcabines en hammams, behalve indien hun gebruik privé is

  • discotheken en dancings.

Markten

 • Op de markt mag er per 1,5 lopende meter 1 bezoeker aan het kraam staan.  

 • Markthouders en hun personeel zijn verplicht om een mondneusmasker te dragen 

 • Ook alle bezoekers boven de 12 jaar dragen een mondneusmasker.  

 • De gemeente zorgt voor ontsmettende handgel.  

 • We maken nog steeds gebruik van een éénrichtingsverkeersplan, met afzonderlijke in- en uitgangen. 

 • Kom alleen winkelen. Een uitzondering om met twee naar de markt te komen: begeleiding van een minderjarig kind of eenhulpbehoevend persoon.  

 • Doe je boodschappen zo snel mogelijk. Je mag maximum 30 minuten winkelen. (Provinciebesluit) 

 • Kramen die gericht zijn op consumptie ter plaatse, zijn niet toegelaten op de markt. 

Heb je hier vragen over? Stuur een mail naar corona@puursam.be of bel naar 03 203 27 01. 

Contact

PSSST Mis geen enkel nieuwtje over Puurs-Sint-Amands

 

 

Hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens lees je in onze privacyverklaring.