Recyclageparken gaan gecontroleerd open vanaf 7 april

Zowel het recyclagepark in Sint-Amands (IVAREM) als in Puurs openen vanaf 7 april terug de deuren volgens de normale openingsuren.

Ga niet naar het recyclagepark als dat niet écht nodig is. Kun je het nog uitstellen? Doe dat dan. Op die manier blijft de situatie beheersbaar.

Enkele afspraken:

  • Elk gezin mag het recylagepark maximaal één keer per week bezoeken.
  • Het aantal bezoekers tegelijkertijd wordt beperkt. Hou rekening met wachttijden.
  • Blijf tijdens het aanschuiven in je wagen.
  • Asbestcement wordt niet aanvaard. Alle beschermingsmiddelen werden immers weggeschonken aan ziekenhuizen.
  • Fietsers en voetgangers schuiven mee aan tussen de wagens. Zij krijgen geen voorrang.
  • Kom alleen. Breng enkel iemand mee als het noodzakelijk is (vb. wegbrengen zetel of matras). Houd er rekening mee dat de parkwachter je niet kan helpen met uitladen/dragen.
  • Sorteer je afval thuis goed uit en beperk het aantal afvalstromen bij voorkeur tot 3 (vb. grofvuil, hout en gras).
  • Wacht tot de container van jouw keuze vrij is.
  • Behoud steeds de nodige afstand (1,5m) tot andere bezoekers of parkwachters. Respecteer alle hygiënemaatregelen.

We rekenen op je begrip en medewerking. Hou het veilig! Meer info op www.ivarem.be/corona en op www.puurs-sint-amands.be/corona

Contact

PSSST Mis geen enkel nieuwtje over Puurs-Sint-Amands

 

 

Hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens lees je in onze privacyverklaring.