Schade aan teelten

Nu aanvragen
​​Ben je beroepslandbouwer? En hebben de weersomstandigheden een negatieve weerslag gehad op je landbouwproductie? Dan kun je voor de oogst de gemeentelijke commissie samenroepen om schade aan teelten vast te stellen.

De vraag tot samenroeping van de commissie gebeurt schriftelijk ter attentie van de burgemeester en bevat:
  • de identiteitsgegevens van de bedrijfsleider
  • de naam en het adres van het bedrijf
  • het producentnummer
  • de oorzaak van de schade
  • de datum van teistering
  • de kadastrale gegevens van de getroffen percelen.

Procedure

  • ​Dien het aangifteformulier  - aangevuld met kaarten en eventueel foto's - in bij de gemeente.
  • De schattingscommissie komt samen en brengt een eerste bezoek aan de getroffen percelen. 
  • Er wordt een proces-verbaal opgesteld van de aangetroffen schade.
  • Na een tweede vaststelling wordt dit proces-verbaal overgemaakt aan de diensten Financiën en Landbouw. 

Meebrengen

Nu aanvragen

Contactinformatie