Schade aan teelten

​​Ben je beroepslandbouwer? En hebben de weersomstandigheden een negatieve weerslag gehad op je landbouwproductie? Dan kun je voor de mislukte oogst in bepaalde gevallen beroep doen op het Vlaams Rampenfonds. Wegens de nieuwe regeling, die van kracht is sinds 2020, moet de schadelijder zelf binnen de 60 dagen na het schadelijk weersverschijnsel een aanvraag tot erkenning als ramp indienen. Als de ramp erkend werd, moet je voor het einde van de derde maand na publicatie in het Belgisch Staatsblad je procedure voor aanvraag van een schadevergoeding indienen. Dit alles bij voorkeur via het e-loket dat je kan vinden op https://rampenfonds.vlaanderen.be.

In de meeste gevallen moet je wel een 'brede weersverzekering' afgesloten hebben om in aanmerking te komen voor het Rampenfonds.

Vaststellingen voor schade aan minder dan 20% van de oppervlakte van een bepaalde teelt worden niet behandeld. Het heeft ook geen zin om de landbouwschattingscommisse samen te roepen indien niet tijdig een aanvraag tot erkenning als ramp ingediend werd.

De vraag tot samenroeping van de landbouwschattingscommissie gebeurt schriftelijk ter attentie van de burgemeester en bevat:
  • de identiteitsgegevens van de bedrijfsleider
  • de naam en het adres van het bedrijf
  • het producentnummer
  • de oorzaak van de schade
  • de datum van teistering
  • de kadastrale gegevens van de getroffen percelen.

Procedure

  • ​Dien het aangifteformulier  - aangevuld met kaarten en eventueel foto's - in bij de gemeente.
  • De schattingscommissie komt samen en brengt een eerste bezoek aan de getroffen percelen. 
  • Er wordt een proces-verbaal opgesteld van de aangetroffen schade.
  • Na een tweede vaststelling wordt dit proces-verbaal overgemaakt aan de diensten Financiën en Landbouw. 

Meebrengen

Contactinformatie