Schadegeval bodem - besluit burgemeester

​​​Is de bodem van je perceel vervuild geraakt door een eenmalig incident, zoals overvulling van een tank, breuk van een leiding of lading- of brandstofverlies van een wagen? Dan kun je beroep doen op een verkorte procedure om de zaak te laten onderzoeken en je perceel zo nodig te laten saneren.

Duurt het onderzoek of de sanering langer dan 180 kalenderdagen? Dan is een gewone procedure volgens het Bodemsaneringsdecreet nodig. 

Voorwaarden

​De vervuiling is het gevolg van een onvoorziene gebeurtenis. Vervuiling door langdurige uitbating van een bedrijf komt dus niet in aanmerking. 

Procedure

  • Meld de schade binnen de 14 dagen na het incident schriftelijk aan de gemeentelijke milieuexpert (milieu@puursam.be).  Zoniet verval je in de gewone procedure.
  • Stel ook onmiddellijk een bodemsaneringsdeskundige aan.
  • De burgemeester zal binnen de 30 dagen een besluit tekenen waarin staat of de korte procedure is toegelaten. En onder welke voorwaarden.
  • De lokale toezichthouders milieu houden verder toezicht op de zaak. 
  • Je bodemsaneringsdeskundige bezorgt het rapport van de uitgevoerde studie of sanering rechtstreeks via het webloket van OVAM. 

Meebrengen

​Zorg indien relevant voor een goede beschrijving en foto's. 

Bedrag

​De dienstverlening is gratis.

Regelgeving

​Bodemdecreet van 27-10-2006.

Bijkomende informatie

Contactinformatie