Slim omgaan met ruimte en mobiliteit

29
apr
2022

Aangenaam wonen, werken en bewegen in onze gemeente vraagt om een doordachte visie op ruimte en mobiliteit. Daarom werken we aan een beleidsplan. Terwijl dat meer en meer vorm krijgt, ondernemen we alvast concrete acties zoals een extra bosgebied en fietsstraten. Benieuwd?

 

Over het beleidsplan

Het plan moet onze gemeente voorzien van een aanpak voor ons ruimtelijk beleid. Zo bouwen we aan een toekomstgericht en duurzaam Puurs-Sint-Amands. 

Het beleidsplan bestaat uit:

  • een strategische visie: die heeft als horizon het jaar 2050. Zo’n lange termijn maakt het mogelijk om hoge ambities na te streven.
  • beleidskaders: die hebben een kortere – meer actiegerichte – termijn van vijf à vijftien jaar. Onze gemeente focust op drie beleidskaders: open ruimte, kernverdichting en mobiliteit.

Liggen al die beleidstermen nogal zwaar op de maag? Dat snappen we! Daarom komt er op 2 juni om 19u een infomarkt in cc Binder. Je krijgt er toelichting over de verschillende thema’s binnen het plan. Zo kun jij met kennis van zaken de publieke raadpleging voor dit plan inkijken. Want we horen graag jouw mening!  

 

10 hectare extra bosgebied in Breendonk

Puurs-Sint-Amands telt heel wat natuurgebieden. Alleen in Breendonk is weinig groen te vinden, maar daar komt verandering in. Onze gemeente greep de kans om een groot perceel te kopen. Dat wordt een bosgebied van zo’n tien hectare en krijgt de naam Steenbossen! We vragen bij het Agentschap voor Natuur & Bos subsidies aan voor de aankoop en bebossing van het perceel. Het bosgebied komt langs de Groenstraat en Molenheide en zal makkelijk toegankelijk zijn vanuit de dorpskern. Met dit extra stuk groen op een zucht van de A12 en N16 zorgen we bijvoorbeeld ook voor meer schaduw en wateropvang, ideaal om de klimaatuitdagingen van deze eeuw aan te gaan.

Meer weten over de Steenbossen? Kom naar de infovergadering op 13 juni om 19u in Paepenheide. Inschrijven doe je via de webwinkel of aan onze balies.

 

Fietszone in Puurs-centrum

Fietsen is goed voor de gezondheid én het klimaat. Hoe meer tweewielers we van stal halen, hoe beter. De veiligheid van de fietser krijgt dan ook onze topprioriteit. Daarom komt er vanaf mei een fietszone in Puurs-centrum! Dat is een aaneenschakeling van fietsstraten waar gemotoriseerde voertuigen geen fietsers mogen inhalen en waar de maximale snelheid 30 kilometer per uur bedraagt. Bovendien zal de fietser in deze zone zo weinig mogelijk hindernissen tegenkomen.

In een fietszone nemen we zo veel mogelijk hindernissen weg voor de fietser. Aan enkele parkeerplaatsen in de Hoogstraat stonden auto's gedeeltelijk op straat, wat niet veilig is voor fietsers. Daarom verdwijnen deze parkeerplaatsen. Andere parkeerplaatsen in de fietszone blijven wel behouden.

Onze gemeente krijgt er in mei nog twee extra fietsstraten bij: Kalfortdorp in Kalfort en Sauvegardestraat in Ruisbroek. Ook hier geldt voor gemotoriseerde voertuigen een inhaalverbod en een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur. Een verkeersbord zal telkens het begin en het einde van de fietsstraat aanduiden.

Zodra de fietszone van kracht is, mag jij er je mening over geven. Wat werkt goed, wat kan beter? Surf naar www.route2school.be, scan de QR-code of download de app van route2school en laat van je horen. Je feedback verwerken we deze zomer, eventuele aanpassingen doen we dit najaar.

 

PSSST Mis geen enkel nieuwtje over Puurs-Sint-Amands

 

 

Hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens lees je in onze privacyverklaring.