Sociale woningen Kouterhof

​​​​Het OCMW verhuurt 21 sociale woningen in het Kouterhof in Puurs-Sint-Amands.

Voorwaarden

​Wil je een sociale woning huren? Schrijf je dan in op de wachtlijst.

Met die inschrijving geef je het OCMW de toestemming om bij de bevoegde instellingen en overheden documenten op te vragen.

Procedure

 1. ​Dien je aanvraag in bij het OCMW.

 2. Het OCMW onderzoekt of je voldoet aan de voorwaarden.

 3. Het bijzonder comité voor de sociale dienst beslist of je een sociale woning toegewezen krijgt.

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • aanslagbiljet personenbelasting van drie jaar geleden
 • bewijs leefloon of uitkering: bv. mutualiteit, RVA, OCMW
 • attest gezinssamenstelling (verkrijgbaar bij je gemeente)
 • indien van toepassing:
  • attest FOD Sociale Zekerheid of instelling die invaliditeitsuitkering betaalt
  • attest over​ onteigening, ongeschiktverklaring of onbewoonbaarverklaring van jouw huidige woning
  • attest kennis Nederlands voor jou en je gezinsleden die ouder zijn dan 18 jaar
  • attest inburgering

Meer info?

Contactformulier