Stemmen bij verkiezingen

Ben je Belg en minstens 18 jaar? Dan heb je stemplicht. Ook als je in het buitenland verblijft. 

België kent verkiezingen op vijf bestuursniveaus :

  1. Europese verkiezingen: we kiezen vertegenwoordigers voor het Europees Parlement
  2. federale verkiezingen: we kiezen vertegenwoordigers voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers
  3. Vlaamse verkiezingen: we kiezen vertegenwoordigers voor het Vlaams Parlement
  4. provinciale verkiezingen: we kiezen vertegenwoordigers voor de Provincieraad
  5. gemeentelijke verkiezingen: we kiezen vertegenwoordigers voor de gemeenteraad

We hebben twee verkiezingsperiodes. Want de Europese, federale en Vlaamse verkiezingen vallen altijd samen. En ook de provincie- en gemeenteraadsverkiezingen worden tegelijkertijd georganiseerd. 

Ben je niet-Belg, maar wel EU-onderdaan? Dan kan je zowel tijdens de Europese verkiezingen als de gemeenteraadsverkiezingen je stem uitbrengen.

Ben je niet-Belg en geen EU-onderdaan? Dan kun je niet deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen. ​

Voorwaarden

  • Je bent ten laatste op de dag van de verkiezingen minstens 18 jaar.
  • Je bent niet geschorst of uitgesloten van het kiesrecht.
  • Je bent ten laatste op de dag dat de kiezerslijst wordt afgesloten, ingeschreven in het bevolkingsregister van je gemeente. 

Procedure

Iedere persoon die in de kiezerslijst ingeschreven is, wordt opgeroepen en moet zich aandienen in het stembureau. De eerstvolgende verkiezingen vinden plaats in 2024. 

Een EU-onderdaan die wil deelnemen aan de verkiezingen moet zich eerst laten inschrijven in de kiezerslijsten. Eenmaal hij zich geregistreerd heeft, is hij eveneens verplicht te stemmen.

Je moet stemmen in de gemeente waar je ten laatste op 1 maart 2019 bent gedomicilieerd. Die gemeente moet je oproepingsbrief versturen ten laatste 15 dagen voor de start van de verkiezingen. Als je na 1 maart bent verhuisd, dan wordt de oproepingsbrief verzonden naar je vorige adres.

Meebrengen

  • oproepingsbrief
  • identiteitskaart

Aandachtspunten

Je hebt je oproepingsbrief niet ontvangen?

Heb je 15 dagen voor de verkiezingsdag nog steeds geen oproepingsbrief ontvangen of ben je je oproepingsbrief kwijt? Dan kan je een duplicaat aanvragen bij de dienst Burgerzaken. Je kan er tot op de dag van de verkiezingen terecht voor een duplicaat. Op deze oproepingsbrief wordt ‘DUPLICAAT’ vermeld door het gemeentebestuur.

Je hebt geen oproepingsbrief en geen duplicaat?

Het kiesbureau mag een kiezer, die op de kiezerslijst is ingeschreven, tot de stemming toelaten zelfs als hij zijn oproepingsbrief niet bij heeft, maar dit kan enkel op vertoon van zijn identiteitskaart.

Je hebt op de dag van de verkiezingen je identiteitskaart verloren?

Bij verlies van je identiteitskaart moet je onmiddellijk aangifte doen bij de politie. Die geeft je dan een voorlopig bewijs van identiteit. Dat identiteitsdocument kan je vervolgens gebruiken om te stemmen.

Bijkomende informatie

​In België geldt de stemplicht. Het is echter mogelijk dat je je, om uiteenlopende redenen, op de dag van de verkiezingen niet naar het stembureau kan begeven om je stem uit te brengen. In dat geval kan je toch stemmen door een volmacht te geven aan een andere kiezer.

Contactinformatie