Subsidie verbetering en aanpassing woning

​​​​​​​​​​​​​​​​Ben je van plan om je woning te verbeteren of aan te passen? Vraag dan een Vlaamse verbeteringspremie​. Dit was nog mogelijk tot 30 mei 2019. Voor deze oude dossiers geeft de gemeente nog een aanvullende subsidie afhankelijk van de:

 • ​​​grootte van het investeringsbedrag
 • energie-eisen

Welke verbeteringswerken komen in aanmerking?

 • dak- en gevelwerken
 • buitenschrijnwerk
 • behandeling optrekkend vocht in binnen- en buitenmuren
 • plaatsing sanitaire installatie
 • plaatsing nieuwe elektrische installatie
 • plaatsing of vervanging cv-ketel of volledige centrale verwarmingsinstallatie
 • aanleg of herstelling rookkanaal​​
​Welke aanpassingswerken komen in aanmerking?

1. Technische installaties en hulpmiddelen

 • installatie badkamer aangepast aan een 65-plusser:
  • De badkamer heeft minstens een douche en een wastafel.
  • Een tweede badkamer krijgt alleen een premie als ze op een andere woonverdieping ligt dan de eerste.
 • plaatsing aangepast toilet en/of tweede toilet op een andere woonverdieping
 • installatie traplift of rolstoelplateaulift
 • installatie vaste in de woning verankerde elektromechanische hulpmiddelen om zich te verplaatsen
 • plaatsing handgrepen en steunmiddelen in de sanitaire ruimten
 • automatisatie ​bestaande toegangsdeur, garagepoort of rolluiken

2. Verbouwingswerken die de woning veiliger en toegankelijker maken

 • plaatsing hellende vlakken en bredere toegangsdeur (al dan niet automatisch)
 • verwijdering hinderlijke drempels
 • verbreding gangen en deuropeningen
 • verruiming woonvertrekken of sanitaire ruimten
 • verhoging of verlaging vloeren om niveauverschillen weg te werken
 • plaatsing veilige trappen
 • verbouwings- en inrichtingswerken zodat de 65-plusser in staat is om zelfstandig te wonen

Voorwaarden

Je verbeteringswerken voldoen aan  de volgende energie-eisen:

 • dakwerken: je plaatst dakisolatie met een warmteweerstand of Rd-waarde groter of gelijk aan 4,5 m²K/W.
 • buitenschrijnwerk: je plaatst hoogrendementsbeglazing met een warmtedoorgangscoëfficiënt of U-waarde gelijk aan of lager dan 1,1 W/m²K.
 • gevelwerken: 
  • Je plaatst buitenmuurisolatie met een warmteweerstand of Rd-waarde groter of gelijk aan 3 m²K/W. 
  • Voor spouwmuurisolatie is de breedte van de spouw minimum 5 cm. 
   • Een aannemer plaatst de spouwmuurisolatie en verklaart dat hij werkt conform de eisen van STS 71-1.
   • ​De lambda-waarde van het gebruikte isolatiemateriaal bedraagt hoogstens 0,065 W/mK.
 • centrale verwarming: je plaatst een condensatieketel.
Let op:
 • Vloerisolatie van een onbewoonde zolder wordt ook beschouwd als dakisolatie. 
 • Thermische folies komen niet in aanmerking.
Voor aanpassingswerken legt de gemeente geen bijkomende eisen op.

Procedure

 • Vraag je subsidie aan bij het college van burgemeester en schepenen. Neem voor het aanvraagformulier contact op met 03 203 27 62 of wonen@puursam.be.
 • Voeg bij je aanvraag:
  • factuur van de uitgevoerde werken
  • definitieve toezegging van de verbeterings- en/of aanpassingspremie van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

Meebrengen

 • ​kopie definitieve toezegging ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
 • kopie factuur uitgevoerde werken
 • indien van toepassing: bewijs dat de werken voldoen aan de energie-eisen van het reglement
  Je bewijst de energie-eisen met:
  • ​kopie verklaring aannemer
  • factuur uitgevoerde werken
  • factuur aankoop materiaal​
  • aanvraagformulier en bevestigingsbrief betaling REG-premie van Eandis

Bedrag

 • ​Je krijgt een gemeentelijke subsidie van 30% van het factuurbedrag zonder btw (maximum: 10.000 euro exclusief btw) min de uitbetaalde verbeterings- en/of aanpassingspremie van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.
 • Plaats je een cv-ketel? Dan ontvang je een forfaitaire subsidie van 250 euro.

Regelgeving

Aandachtspunten

​Vraag de aanvullende toelage pas aan als je beschikt over de definitieve toezegging van de Vlaamse verbeterings- en/of aanpassingspremie. 

Bijkomende informatie

Contactinformatie

Meer info?

Contactformulier