• ​​Vanaf 1 oktober 2022 vraag je de Vlaamse premie voor renovatie én energiebesparende investeringen aan via één online loket: Mijn VerbouwPremie.
 • De geldigheid van de facturen wordt verlengd tot 27 maanden (2 jaar + 3 maanden) voor aanvragen tot en met 31 december 2022.
 • Vroeg je voor 30 juni 2022 je premie bij Fluvius aan, handelen wij als lokaal bestuur dit verder af.

Subsidie zonneboiler

​​​​Ben je van plan een zonneboiler te plaatsen? Vraag dan een subsidie aan.

​De gemeente subsidieert de plaatsing van zonneboilers op regelmatig vergunde woningen, wooneenheden, appartementen of cohousing in Puurs-Sint-Amands.
Een geldige subsidieaanvraag gebeurt door:
 • eigenaar of mede-eigenaar
 • huurder-bewoners
 • vereniging van mede-eigenaars: bij plaatsing in een gemeenschappelijk deel van het woongebouw

Voorwaarden

 • Je plaatst een zonneboiler voor de aanmaak van sanitair warm tapwater, eventueel in combinatie met woningverwarming of zwembadverwarming.
 • Je plaatst een zonneboiler waarvan de collector:
  • een systeemtest volgens EN 12976 of volgens EN/TS 12977 heeft ondergaan
  • of een Solar Keymark bezit.
 • ​Je plaatst een zonneboiler waarvan ​​​​​het fabrieksmatig geproduceerd systeem gemarkeerd is conform EN 12976-1.
 • ​Je laat de zonneboiler plaatsen of controleren door een aannemer die over een certificaat van bekwaamheid beschikt. En je vermeldt het certificaatnummer op het aanvraagformulier.
 • De aangewende​ techniek van de zonneboiler vermijdt eventuele problemen van legionellose.
 • De oriëntatie van de zonnecollector ligt tussen het oosten en het westen via het zuiden. De vaste panelen hebben een hellingshoek tussen 0 en 70° ten opzichte van de horizon.
 • Komen niet in aanmerking:
  • uitbreiding van een bestaand thermisch zonnecollectorsysteem met bijkomende panelen
  • vervanging van een bestaand thermisch zonnecollectorsysteem door een nieuw thermisch zonnecollectorsysteen

Procedure

1. Dien je aanvraagformulier in 

Doe je aanvraag binnen de 3 maanden na ontvangst van de brief of e-mail waarin Fluvius bevestigt dat je de energiepremie zonneboiler van Fluvius krijgt. Je kan dit aanvraagformulier​ hier terugvinden. 

2. Voeg bij je aanvraag de factuur en bevestigingsbrief toe

Voeg bij je aanvraag altijd de volgende documenten toe:

 • kopie van factuur voor plaatsing zonneboiler
 • kopie van 'gegevens zonneboiler' op het informatieblad van Fluvius
 • bevestigingsbrief of e-mail van Fluvius

Bedrag

 • ​​600 euro per aanvrager en per woning, wooneenheid, appartement of cohousing
Je kunt deze toelage voor de installatie eenmaal aanvragen. Het is mogelijk om de subsidie te combineren​ met premies van andere overheden of instanties.

Regelgeving

Bijkomende informatie