Tijdelijk 'Park & Ride'-consultaties van huisartsen aan ziekenhuizen Bornem en Rumst

Vanaf donderdag 19 maart om 18u kunnen huisartsen uit onze gemeente patiënten doorverwijzen naar een uitzonderlijke consultatiefaciliteit van AZ Rivierenland. Dat doen ze wanneer ze inschatten dat een telefonisch consult voor een mogelijk besmette COVID 19-patiënt onvoldoende is. Dit geldt vanaf woensdag 18 maart ook voor de campus in Rumst.
 
Met de 'Park & Ride'-consultaties willen AZ Rivierenland en de gemeenten extra zorg aan lokale inwoners bieden én de druk op de spoedgevallendiensten verminderen. We vermijden ook dat mogelijke COVID 19-patiënten zich fysiek verplaatsen naar wachtzalen van huisartsen en daar anderen besmetten.
 
Tijdelijke consultatieruimte naast spoedgevallendienst
AZ Rivierenland heeft de tijdelijke consultatieruimte neergezet naast de beide spoedgevallendiensten. Het gaat om drie containers die met elkaar verbonden zijn. Twee ruimten doen dienst als dokterskabinetten, in de andere zit een onthaalmedewerker. AZ Rivierenland heeft de boxen uitgerust met het nodige medische en administratieve materiaal. De gemeenten zorgen voor de onthaalmedewerker. Huisartsen kunnen na telefonisch contact met hun patiënt een afspraak inplannen in de afgezonderde box, indien ze een klinische inschatting van hun patiënt noodzakelijk vinden in het kader van het COVID 19-virus.
 
Let op: deze screening gebeurt enkel op afspraak via de huisarts. Patiënten kunnen dus niet op eigen initiatief op consultatie in de huisartsenbox aan het ziekenhuis.
 
Initiatief huisartsenkring Schelde-Rupel
De huisartsen organiseren zich om op weekdagen tussen 6u en 24u mogelijke COVID 19-patiënten te ontvangen in de consultatieruimte. Vanaf woensdag 18 maart (campus Rumst) en donderdag 19 maart (campus Bornem) werken de huisartsen in drie shiften van zes uur. De huisartsenkring Schelde-Rupel zal regelmatig evalueren hoeveel artsen er ingezet moeten worden om de toestroom de baas te kunnen. “Als huisarts waren we zelf vragende partij om een tijdelijke consultatieruimte vlakbij het ziekenhuis te installeren”, aldus coördinator dr. Kris Bleys en voorzitter dr. Véronique Sung. “We willen ervoor zorgen dat we nog onze gewone consultaties kunnen doen, die niet gelinkt zijn aan het COVID 19-virus. We zouden met andere woorden geen hartinfarcten willen missen door de huidige crisis.”
 
Voorzorgsmaatregelen
De huisartsen krijgen hetzelfde beschermingsmateriaal als de spoedartsen. Patiënten moeten ook voldoende afstand bewaren als ze wachten op hun beurt. Ze rijden in hun auto tot aan de consultatieruimte, waar vrijwilligers hen vanop veilige afstand verdere persoonlijke instructies zullen geven. Elke patiënt wacht dus in zijn auto totdat de vrijwilliger hem/haar komt halen voor de consultatie. Patiënten kunnen hun consultatie enkel met een bankkaart betalen, om contacten tot een minimum te beperken.

Contact

PSSST Mis geen enkel nieuwtje over Puurs-Sint-Amands

 

 

Hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens lees je in onze privacyverklaring.