Uittreksel akte burgerlijke stand

​​​​Een uittreksel is een verkorte vorm van de geboorteakte, huwelijksakte, overlijdensakte of echtscheidingsakte.

Voorwaarden

​Een uittreksel van een akte kan worden aangevraagd door grootouders, ouders, kinderen, kleinkinderen van de betrokken perso(o)n(en) of door een bijzondere gemachtigde (advocaat, notaris, ...).

Je moet de uittreksels zelf komen ophalen op de dienst burgerzaken tijdens de openingsuren of je kan het laten ophalen door een derde. Hiervoor geef je de persoon een door jou ondertekende volmacht en een kopie van je identiteitskaart mee.

Procedure

  • De akte wordt opgesteld in de gemeente waar het feit (geboorte/huwelijk/overlijden) plaatsvindt.
  • De gemeente in kwestie stuurt de akte daarna door naar het gemeentebestuur van de woonplaats van betrokkene(n).
  • Je kan een uittreksel van de akte aanvragen bij het gemeentebestuur waar de akte is opgesteld.

Hoe aanvragen?

Tijdens de openingsuren
Je kan het uittreksel persoonlijk of door een derde, die behoorlijk gemachtigd is door jou, tijdens de openingsuren aanvragen. Hiervoor geef je de persoon een door jou ondertekende volmacht en een kopie van je identiteitskaart mee.

Derden (een persoon of een publieke of private instelling) kunnen een attest aanvragen, enkel wanneer de afgifte van de documenten door de wet is voorgeschreven of toegestaan. De aanvraag moet schriftelijk gebeuren en ondertekend zijn. Je vermeldt de wettelijke bepalingen waarop de aanvraag is gesteund.

Online aanvragen
Als je over een kaartlezer beschikt, kan je bepaalde attesten ook online aanvragen via my.belgium.be. Je meldt je eerst aan met je eID. Dan kan je onder de rubriek "mijn attesten uit het Rijksregister" allerlei attesten terugvinden. Deze attesten kan je bekijken, opslaan in PDF of gewoon printen. Het zijn officiële documenten voorzien van een digitale handtekening en de datum van aanmaak.

Meebrengen

Identiteitskaart of verblijfsvergunning

Bedrag

​Deze dienstverlening is gratis.

Contactinformatie

Meer info?

Contactformulier