Uittreksel plannenregister

​​H​et plannenregister is een gemeentelijk gegevensbestand met alle plannen voor het gemeentelijk grondgebied die een ambtelijke beslissing i.v.m. ruimtelijke ordening kunnen beïnvloeden. Het plannenregister bevat onder meer:

  • de geldende plannen van aanleg

  • de ruimtelijke uitvoeringsplannen en ontwerpen ervan

  • de stedenbouwkundige verordeningen

  • de onteigeningsplannen

Het plannenregister wordt geconsulteerd bij:

  • ​de beoordeling van een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag

  • elke vraag naar de gebruiksmogelijkheden van een perceel of gebouw.​

Procedure

  • Je kunt een uittreksel uit het plannenregister voor een bepaald perceel vrij aanvragen.

  • Je kunt de verschillende plannen van het plannenregister enkel raadplegen op afspraak. Je kunt er ook een afschrift van bekomen. Neem hiervoor contact op met de dienst Leefomgeving.

Bedrag

  • ​Wil je een uittreksel uit het plannenregister voor een bepaald perceel? Dan is de dienstverlening gratis.

  • Vraag je een afschrift van een bepaald plan uit het plannenregister? Dan betaal je 8 euro per vierkante meter plan. 

Contactinformatie