Uittreksel vergunningenregister

De gemeente Puurs-Sint-Amands heeft een conform verklaard vergunningenregister. Voor haar grondgebied bevat het per kadastraal perceel volgende info:

  • het kadastraal nummer

  • de straatnaam en het huisnummer

  • alle stedenbouwkundige attesten vanaf 1 mei 1999

  • alle stedenbouwkundige vergunningen en de identiteit van de aanvrager

  • alle verkavelingsvergunningen en de identiteit van de aanvrager

  • alle omgevingsvergunningen en de identiteit van de aanvrager

  • alle bouwmisdrijven (processen-verbaal) met betrekking tot inbreuken van de ruimtelijke ordening

  • alle planologische attesten

Procedure

Vraag een uittreksel uit het vergunningenregister aan bij de dienst Leefomgeving.

Bedrag

Een uittreksel uit het vergunningregister kost 100 euro per aanvraag/perceel.

Contactinformatie