Veiligheidstoezicht tijdens evenementen

​Organiseer je een evenement? Dan staat er heel wat op je to-dolijst. Besteed zeker voldoende aandacht aan de veiligheid tijdens je evenement. En breng alle risico's in kaart. Informeer je ook goed bij de gemeente. Want voor bepaalde evenementen is een voorafgaand veiligheidsoverleg met de hulpdiensten noodzakelijk. 

Procedure

​Op basis van een voorafgaand veiligheidsadvies bepaalt de gemeente of een veiligheidstoezicht noodzakelijk is. Dit kan bestaan uit:

  • toezicht van de brandweerdiensten
  • toezicht van medische diensten
  • toezicht van politie
  • een combinatie van bovenstaande opties
Bij grotere evenementen is een preventieve commandopost operaties (CP-OPS) soms noodzakelijk. In zo'n commandopost zetelen de gemeentelijke ambtenaar Noodplanning, een vertegenwoordiger van alle aanwezige veiligheidsdiensten en een afvaardiging van de organisatie zelf. Die commandopost volgt het evenement op permanente basis op en grijpt snel in bij onverwachte situaties. 

Bedrag

​De inzet van politie of gemeentelijke diensten is gratis.

De inzet van brandweer of medische diensten is betalend. Die prijs is afhankelijk van eventuele problemen tijdens het evenement zelf. En kan dus niet op voorhand worden vastgelegd. 

Contactinformatie