Vergunning bebossing landbouwgrond

​​Het college levert een vergunning af voor een eerste bebossing op gronden die bestemd zijn als landbouwgebied

Procedure

  • ​​Dien je aanvraag schriftelijk in t.a.v. het college van burgemeester en schepenen.
  • Vermeld zeker de locatie (plan), de soortkeuze en de dichtheid van de aanplanting. Voeg hiervoor ook een verantwoording toe. 
  • Het college moet de vergunning binnen de 30 dagen na jouw aanvraag verlenen. Neemt het college binnen de 30 dagen geen beslissing? Dan wordt er geacht dat ze je de vergunning verlenen.

Bedrag

​De dienstverlening is gratis.

Regelgeving

Veldwetboek art. 35bis §5.

Contactinformatie