Visvergunningen

​Heb je een door het gemeentebestuur afgeleverde visvergunning? Dan mag je vissen in het gemeentelijke domein Fort Liezele. 

Voorwaarden

 • Je hebt een visvergunning.
 • Je leeft het visreglement na.
 • Je vist aan de buitenzijde van de fortwal.
Van 1 maart tot 30 november is vissen iedere dag toegestaan vanaf een halfuur voor zonsopgang tot een halfuur na zonsondergang. Op vrijdag mag er gevist worden tot 00.00 uur.

Van 1 september tot 31 december mag je elke zaterdag, zondag en feestdag vissen op snoek en snoekbaars.

Worden er criteriumwedstrijden of open koppelwedstrijden georganiseerd? En werden die vooraf aangekondigd en goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen? Dan mogen enkel de wedstrijddeelnemers vissen.

Procedure

Visvergunningen en visreglementen kun je elk jaar vanaf 22 februari via de webshop en het vrijetijdsloket verkrijgen.

Bedrag

Je betaalt de verschuldigde retributie als je de visvergunning ophaalt.

 • Jaarvergunning:
  • Inwoners van Puurs-Sint-Amands:
   • De basisprijs bedraagt 35 euro.
   • Personen jonger dan 18 jaar, 65-plussers en mindervaliden hebben een korting van 15 euro.
   • Kinderen jonger dan 12 jaar hoeven hiervoor niet te betalen.
  • Niet inwoners van Puurs-Sint-Amands:
   • De basisprijs bedraagt 50 euro
   • Personen jonger dan 18 jaar, 65-plussers en mindervaliden hebben een korting van 25 euro.
 • Dagvergunning:
  • Inwoners van Puurs-Sint-Amands:
   • De basisprijs bedraagt 5 euro.
  • Niet inwoners van Puurs-Sint-Amands:
   • De basisprijs bedraagt 5 euro.

Regelgeving

De vergunninghouder moet deze regelgeving strikt naleven:

 • de bestaande en nog uit te vaardigen wetten of verordeningen betreffende de visvangst 
 • de bevelen en onderrichtingen van de gemeentelijke overheid 
Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd het visrecht tijdelijk of definitief te ontzeggen aan vergunninghouders die zich niet aan de bepalingen houden die vervat zitten in het reglement.

Aandachtspunten

Elke visvergunning is strikt persoonlijk. Ga je vissen? Dan moet je ze steeds bij je hebben, zodat je ze kan tonen op eenvoudig verzoek van de gemeentelijke overheid, de politie of een andere door de gemeente aangestelde persoon. 

Bijkomende informatie

​Gemeentelijk visreglement

​https://www.vlaanderen.be/nl/natuur-en-milieu/water/vissen-en-hengelen

Meer info?

Contactformulier