Voorafgaand veiligheidsadvies bij evenementen

Organiseer je een evenement? Dan staat er heel wat op je to-dolijst. Besteed zeker voldoende aandacht aan de veiligheid tijdens je evenement. En breng alle risico's in kaart. Informeer je ook goed bij de gemeente. Want voor bepaalde evenementen is een voorafgaand veiligheidsoverleg met de hulpdiensten noodzakelijk. 

Procedure

  • ​Plaats een aanvraag bij het evenementenloket. 
  • Op basis van jouw gegevens schatten de adviesverlenende diensten in welke veiligheidsmaatregelen noodzakelijk zijn. 
  • De betrokken diensten formuleren vervolgens een advies voor het college van burgemeester en schepenen. 
Afhankelijk van verschillende factoren kan het college verschillende gradaties van veiligheidsmaatregelen opleggen. Elke nieuwe gradatie impliceert dat de voorgaande stappen ook van toepassing zijn:
  1. Er is een voorafgaand veiligheidsoverleg met de organisator nodig.
  2. De preventieve aanwezigheid van (één van) de hulpdiensten is noodzakelijk. 
  3. Er moet een beperkte veiligheidsfiche worden opgesteld.
  4. Er moet een uitgebreid veiligheidsplan worden opgesteld.
  5. De preventieve aanwezigheid van een commandopost op het evenement is noodzakelijk.
Zijn geen van die zaken van toepassing? Dan zijn er geen bijzondere maatregelen nodig. En dan gelden de algemene veiligheidsprincipes. 

Meebrengen

Word je door de ambtenaar Noodplanning of de cel Evenementen uitgenodigd op een veiligheidsoverleg? Breng dan zoveel mogelijk nuttige informatie over het evenement mee: plannen, activiteitenagenda, contactgegevens, ... Hoe meer info je meeneemt, hoe sneller wij de situatie kunnen inschatten. 

Contactinformatie