Voorbespreking omgevingsvergunning

​​Plan je grote of complexe projecten? Dan maak je best een afspraak voor een voorbespreking. In dat gesprek detecteren we zoveel mogelijk knelpunten. Is jouw project erg complex? Dan is het mogelijk dat we meerdere meetings organiseren waarbij we andere adviserende diensten betrekken. Samen zoeken we naar kwaliteitsvolle en leefbare stedenbouwkundige oplossingen.

De termijnen voor de behandeling van omgevingsvergunningsdossiers zijn zeer strikt. Een voorbespreking zorgt ervoor dat we jouw dossier vlot kunnen afhandelen. 

Meebrengen

​Je brengt best zoveel mogelijk informatie mee over jouw project:

  • fotomateriaal van het perceel en de omgeving
  • een schets van de te verwezenlijken aanvraag, met aandacht voor de aansluitingen met aanpalende panden en de eventuele aanleg van nieuw wegen of toegangen

Contactinformatie