Aanleg en onderhoud rioleringen

​Bij ontwikkelingen (private verkavelingen en groepsbouw) is de bouwheer verantwoordelijk voor de aanleg van rioleringen. Hij houdt daarbij rekening met de richtlijnen van rioolbeheerder Pidpa (situatie sinds 1 mei 2019). 

Legt de gemeente of Pidpa nieuwe rioleringen aan? Bijvoorbeeld bij straatvernieuwing? Dan werkt ze de bestaande lozingspunten van afvalwater weg. En probeert ze het regenwater zoveel mogelijk te bufferen, te laten infiltreren en apart af te voeren. 

Het rioleringsnetwerk sluit aan op het hoofdnet van Aquafin. Aquafin is verantwoordelijk voor de aanleg van hoofdrioleringen naar de waterzuiveringsstations. Voor Puurs-Sint-Amands zijn dat de stations van Ruisbroek en Bornem.

Voorwaarden

​​Een private verkavelaar dient bij zijn verkavelingsaanvraag een rioleringsplan toe te voegen dat is opgemaakt conform het ontwikkelingsreglement van Pidpa.

Regelgeving

Contactinformatie