Aanleg en onderhoud rioleringen

​​De gemeente Puurs-Sint-Amands is momenteel nog rioolbeheerder in het vroegere Puurs: ze onderhoudt en vervangt haar bestaande gemeentelijke rioleringen zelf. In het vroegere Sint-Amands is Pidpa rioolbeheerder. Wellicht wijzigt deze situatie op 1 mei 2019.

Bij private verkavelingen is de verkavelaar verantwoordelijk voor de aanleg van rioleringen. Hij houdt daarbij rekening met de richtlijnen van de gemeente/Pidpa. 

Legt de gemeente of Pidpa nieuwe rioleringen aan? Bijvoorbeeld bij straatvernieuwing? Dan werkt ze de bestaande lozingspunten van afvalwater weg. En probeert ze het regenwater zoveel mogelijk te bufferen, te laten infiltreren en apart af te voeren. 

Het rioleringsnetwerk sluit aan op het hoofdnet van Aquafin. Aquafin is verantwoordelijk voor de aanleg van hoofdrioleringen naar de waterzuiveringsstations. Voor Puurs-Sint-Amands zijn dat de stations van Ruisbroek en Bornem.

Voorwaarden

​​

Meer info?

Contactformulier